Filter projecten

Status

Opgeleverd in

Thema

Setting

Diagnostiek en behandeling

Precall, handleidingen en studies

xAlle filters wissen
Afgerond en implementeerbaar

2020-135: Werken met de reclasseringscliënt op afstand

Best practices en concrete do’s en don’ts voor het werken op afstand met reclasseringscliënten.

Afgerond en implementeerbaar

2019-119: Bridge the gap: verbeteren (in-), door- en uitstroom voor 'discharge' planning

Handreiking over ontslagplanning voor professionals

Afgerond en implementeerbaar

2019-115: De forensische cliënt op de juiste plek: Naar passende zorg door een goede informatie-uitwisseling tussen plaatser en woonvoorziening

In dit project worden concrete en toegankelijke informatie-uitwisselingsproducten ontwikkeld voor de BW/MO instellingen en getoetst op de toepasbaarheid in een pilot.

Afgerond en implementeerbaar

2019-105: Effectief methodisch werken in reclasseringstoezicht: een systematisch literatuuroverzicht

Dit onderzoek heeft als doel om een systematisch overzicht te geven van werkzame elementen voor reclasseringstoezicht op grond van wetenschappelijk onderzoek.

Afgerond en implementeerbaar

2018-85: Implementatietraject duurzame verbinding

Relationeel werken en contact na behandeling ter voorkoming van recidive.

Afgerond

2018-79: Mind the gap. Continuïteit in de forensische keten.

Deze pre-call inventariseert de behoeften van professionals en patiënten in de forensische zorg met betrekking tot continuïteit van zorg en de levensloop.

Afgerond

2016-62: FHIC Fase 2

Dit project betreft het vervolg op de ontwikkelde FHIC methodiek. In deze fase stond de implementatie van het FHIC model in de praktijk centraal. Daarnaast is het model geëvalueerd.

Afgerond en implementeerbaar

2015-45: FHIC

Centraal staat het ontwikkelen van een forensische variant van het model High en Intensive Care (HIC) om een klinisch en forensisch vangnet voor de ambulante setting te creëren.

Afgerond en implementeerbaar

2015-41: Forensische FACT LVB

De Borg-instellingen werken samen aan de implementatie van het forensische FACT-team voor de LVB-doelgroep. Ze hebben de resultaten hiervan onderzocht en stimuleren de landelijke ontwikkeling van de For (F)ACT LVB.