Organisatie

De organisatie van het programma KFZ bestaat uit de Expertiseraad van het EFP en een Programmacommissie. De Expertiseraad en de Programmacommissie zijn breed en gevarieerd samengesteld en beschikken daarmee over alle benodigde kennis en expertise binnen het forensische zorgveld. Het EFP faciliteert het programma KFZ. 

Expertiseraad

De Expertiseraad EFP heeft sinds 1 januari 2023 een belangrijke rol in de advisering over het programma KFZ. Zodra deze rol is uitgewerkt volgt hier de taakomschrijving.

Programmacommissie KFZ

De Programmacommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke beslissingen binnen het programma KFZ en bestaat uit leden die allen werkzaam zijn in het forensisch zorgveld. De programmacommissie bestaat uit een mix van bestuurders, wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen uit het forensische zorgveld: een gevarieerde samenstelling, zodat alle benodigde kennis en expertise van het forensische zorgveld vertegenwoordigd is. De Programmacommissie vertaalt de subsidievoorwaarden van ForZo/JJI in (resultaten van) het programma. De Programmacommissie is daarbij onafhankelijk. De Programmacommissie formuleert jaarlijks een callagenda en houdt daarbij rekening met het Kwaliteitskader Forensische Zorg. Bij de behandeling van calls waar leden van de Programmacommissie belang bij hebben of bij betrokken zijn, verlaten zij de vergadering. 

 • Angela Besselink
 • Mieke Breij
 • Jan van Gils
 • Tinie Hendriks (Voorzitter) 
 • Marije Keulen - de Vos 
 • Leonard van der Kolk 
 • Niki Kuin 
 • Julia Leong
 • Josien Leurdijk
 • Tiemenna Oosterhof 
 • Vivienne de Vogel

 Taken

 • Als opdrachtnemer leidinggeven aan het Programma KFZ en sturen op de voortgang en de kwaliteit van de KFZ-projecten.
 • Vertalen van de behoefte van het veld, rekening houdend met het Kwaliteitskader Forensische Zorg
 • Opstellen programmaplan KFZ (onderzoekslijnen en callagenda) 
 • Adviseren aan het Forensisch Netwerk over de veldnormwaardigheid van KFZ-producten 
 • Waar mogelijk en gewenst ondersteunen van de implementatie van callproducten door het veld. 
 • Toegankelijk maken callproducten. 
 • Het verlenen van decharge aan de calluitvoerder. 
 • Beoordelen eindproducten. 
 • Toewijzen calls. 
 • Beoordelen ingediende projectvoorstellen en -plannen. 
 • Vertalen van subsidievoorwaarden ForZo/JJI in (resultaten van) het programma. 
 • Opdrachtformuleringen opstellen voor de KFZ projecten. 
 • Op een juiste en tijdige wijze binnen het beschikbare budget uitvoeren van het Programma KFZ. 
 • Verzorgen samenhang tussen de verschillende projecten. 
 • Beheren van het Programmabudget. 
 • Rapporteren aan de Expertiseraad EFP. 

Het is van belang dat de procedures van KFZ transparant en navolgbaar zijn voor alle belanghebbenden. Om die reden is dit governancestatuut opgesteld alsmede de gedragscode.