Organisatie

De organisatie van KFZ bestaat uit een stuurgroep en een programmacommissie. Beiden hebben een  brede en gevarieerde samenstelling en vertegenwoordigen alle benodigde kennis en expertise over het forensische zorgveld.

Programmacommissie KFZ

De programmacommissie bestaat uit drie bestuurders, drie professionals uit het veld en twee wetenschappers:

 • Drs. R. (Ruud) Rutten (voorzitter). Bestuurder Tactus Verslavingszorg.
 • Drs. M. (Margriet) Storms. Hoofd FPK Trajectum.
 • Prof. Dr. G. (Gerben) Meynen. Bijzonder Hoogleraar Forensische Psychiatrie Universiteit Utrecht.
 • Drs. E.J. (Evert Jan) van Maren. Lid Raad van Bestuur Trajectum.
 • Dr. V. (Vivienne) de Vogel. Lector Werken in Justitieel Kader aan Hogeschool Utrecht & Hoofd onderzoek DFZS.
 • Drs. N. (Niki) Kuin. Klinisch neuropsycholoog PPC Vught.
 • Dr. B. (Barbara) van Straaten. Onderzoekscoördinator Instituut voor onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO).
 • Drs. T. (Tinie) Hendriks. Directeur Bedrijfsvoering Transfore.
 • Dr. R. (René) Poort. Senior Beleidsadviseur Reclassering Nederland.
 • Dr. D. (Dirk) Ploem. Portefeuillehouder Zorg NIFP. 

 Taken

 • Als opdrachtnemer leiding geven aan het Programma KFZ en sturen op de voortgang en de kwaliteit van de KFZ-projecten,
 • Opstellen programmaplan KFZ met concrete projecten en een planning voor de komende vier jaar.
 • Opdrachtformuleringen opstellen voor de KFZ-projecten.
 • Vertalen van subsidievoorwaarden DForZo in (resultaten van) het programma.
 • Overleg voeren met Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie over het toetsingskader en de mogelijkheden om toetsingen vorm te geven.
 • Op een juiste en tijdige wijze binnen het beschikbare budget uitvoeren van het Programma KFZ.
 • Verzorgen samenhang tussen de verschillende projecten.
 • Beheren van het Programmabudget.
 • Rapporteren aan de Stuurgroep KFZ.

 Stuurgroep

 • M. (Marjolein) Verstappen (voorzitter). Directeur Stichting Achmea Foundation 
 • G.V.M. (Goof) van Gemert. Directeur DForZo/JJI
 • J.W.M. (Joep) Verbugt. Voorzitter Raad van Bestuur GGzE
 • F. (Floor) van Dijk. Bestuurder Altrecht Aventurijn.

Taken

 • Toezicht houden op een juiste en tijdige uitvoering van het Programma KFZ binnen het beschikbare budget.
 • Goedkeuren Programmaplan KFZ.
 • Goedkeuren producten van het Programma KFZ en verlenen van decharge na beëindiging van projecten.
 • Besluiten over plannen van de Programmacommissie inzake de inhoud, voortgang en begroting van KFZ.
 • Verlenen van decharge aan de Programmacommissie aan het einde van het Programma KFZ.

Projectgroep KFZ

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie neemt het project-management op zich en draagt zorg voor de ondersteuning van de stuurgroep, de programmacommissie en voor de begeleiding van de afzonderlijke KFZ-projecten. Het EFP beheert ook de subsidie voor het Programma KFZ (kassiersfunctie).