Organisatie

Het programma KFZ bestaat uit een stuurgroep en een Programmacommissie. De stuurgroep en de Programmacommissie zijn breed en gevarieerd samengesteld. Zij vertegenwoordigen alle benodigde kennis en expertise binnen het forensische zorgveld.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit bestuurders vanuit KFZ en KFZ-Jeugd:

 • Wouter Boogaard - Divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiele Jeugdinrichtingen bij DJI
 • Richard Janssen - Onafhankelijk voorzitter
 • Saskia Capello  - 3RO
 • Hanneke Kooiman - VGN
 • Edwin ten Holte - BW/MO
 • Hyacinte van Bussel - Algemeen directeur FPC de Rooyse Wissel
 • Thea Wieringa - Directeur Pluryn JJI Lelystad
 • Soraya Beumer - Directeur JJI Teylingereind. Lid vanuit Programmacommissie KFZ-J
 • Hendrik Jan van der Lugt - Algemeen directeur FPC de Oostvaarderskliniek. Lid vanuit Programmacommissie KFZ.

Taken

 • Goedkeuren Programmaplan KFZ.
 • Besluiten over plannen van de Programmacommissie inzake de inhoud, voortgang en begroting van KFZ.
 • Toezicht houden op een juiste en tijdige uitvoering van het Programma KFZ binnen het beschikbare budget.
 • Goedkeuren producten van het Programma KFZ en verlenen van decharge na beëindiging van projecten.
 • Verlenen van decharge aan de Programmacommissie aan het einde van het Programma KFZ

Programmacommissie KFZ

De Programmacommissie bestaat uit bestuurders, professionals uit het veld en wetenschappers:

 • Hendrik Jan van der Lugt (Voorzitter)
 • Vivienne de Vogel
 • Niki Kuin
 • Margot van Berkel
 • Tinie Hendriks
 • Tiemenna Oosterhof
 • Mieke Breij
 • Angela Besselink
 • Jan van Gils
 • Marije Keulen - de Vos
 • Julia Leong
 • Leonard van der Kolk

 Taken

 • Als opdrachtnemer leiding geven aan het Programma KFZ en sturen op de voortgang en de kwaliteit van de KFZ-projecten.
 • Opstellen programmaplan KFZ met concrete projecten en een planning voor de komende vier jaar.
 • Vertalen van subsidievoorwaarden DForZo/JJI in (resultaten van) het programma.
 • Beheren van het Programmabudget.
 • Rapporteren aan de Stuurgroep KFZ.
 • Op een juiste en tijdige wijze binnen het beschikbare budget uitvoeren van het Programma KFZ.
 • Opdrachtformuleringen opstellen voor de KFZ-projecten.
 • Overleg voeren met Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie over het toetsingskader en de mogelijkheden om toetsingen vorm te geven.
 • Verzorgen samenhang tussen de verschillende projecten.