Procedure

Hoe werkt het programma KFZ?

Op hoofdlijnen ziet de procedure van KFZ er als volgt uit. Gemiddeld twee keer per jaar zet het programma KFZ een callronde open. In een callronde stelt KFZ subsidie beschikbaar voor projecten die relevant zijn voor de forensische zorg, bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, het ontwikkelen of aanpassen van interventies of handreikingen. Bij een openstaande callronde kunnen geïnteresseerden uit het forensische zorgveld een projectvoorstel indienen over een concreet thema, een zogeheten call. Een call komt voort uit een vraag of behoefte van de Programmacommissie KFZ en het forensische zorgveld. In de calltekst wordt een concrete vraag geformuleerd over een thema.

Op een callronde dienen geïnteresseerden een projectvoorstel in. Hoe deze procedure werkt, lees je bij Hoe werkt een callronde?. Als het ingediende projectvoorstel wordt gehonoreerd door de programmacommissie KFZ dan ontvangt de indiener subsidie om het project uit te voeren. Bij de oplevering van de resultaten worden de opgeleverde producten door de Programmacommissie KFZ beoordeeld. Na goedkeuring, worden de producten op de website van KFZ geplaatst. Deze resultaten zijn voor iedereen in het forensische zorgveld vrij toegankelijk voor gebruik. 

Hoe werkt een callronde?

In een callronde staan één of meerdere calls uit. Naast calls met een specifiek thema kan er ook een vrije call uitgezet worden. Op de vrije call kunnen projectvoorstellen ingediend worden met een eigen aangedragen onderwerp relevant voor de forensische zorg. Het publiceren van een callronde en het indienen van projectvoorstellen gaat via de online applicatie www.callrondes.nl.

Lees hier de uitgebreide procedure

Procedure in het kort

De procedure verloopt in 6 stappen:

  • Stap 1: Je dient een projectvoorstel in (ronde 1)
  • Stap 2: De programmacommissie beoordeelt de projectvoorstellen ronde 1. Indieners worden al dan niet uitgenodigd om een gedetailleerd projectvoorstel in te dienen.
  • Stap 3: Je dient een gedetailleerd projectvoorstel in (ronde 2)
  • Stap 4: De programmacommissie beoordeelt de projectvoorstellen ronde 2 en besluit of het projectvoorstel gehonoreerd wordt.
  • Stap 5: De programmacommissie honoreert het projectvoorstel of wijst het projectvoorstel af
  • Stap 6: Na toekenning van de subsidie en het sluiten van het contract gaat het project van start.

Daarnaast worden buiten de callrondes om calls gericht uitgezet aan partijen. Lees hiervoor de procedure gerichte calls KFZ.

Indienen van projectvoorstellen

Bij het indienen van projectvoorstellen maak je gebruik van de online applicatie:

www.callrondes.nl

Nog geen account op callrondes.nl? Registreer je dan door rechts onderin op de knop 'registreren' te klikken. 

  • Geef aan voor welk domein (KFZ of KFZ-J of beiden) je je wilt registreren
  • Vul alle velden in

Nadat je aanvraag is goedgekeurd (dit kan een paar dagen duren) ontvang je een geautomatiseerde e-mail waarin je aanmelding wordt bevestigd. Hulp nodig bij callrondes? Bekijk de instructievideo.

Relevante documenten bij een callronde

In de procedure van een callronde wordt er gebruik gemaakt van verschillende documenten en formatten. De formatten voor de projectvoorstellen zijn geïntegreerd via callrondes. 

* Dit is de van ‘Resultaten Scoren’ overgenomen methode m.b.t. het opstellen van protocollen die uniforme kwaliteit van de ontwikkelde producten garandeert.

Wanneer is de volgende callronde?

Bekijk hier of er een callronde open staat. Het bekendmaken van een nieuwe callronde gebeurt naast een aankondiging op de website ook via de nieuwsbrief van KFZ, LinkedIn en een bericht op KNAPP. Wil je op de hoogte worden gehouden? Meld je dan aan op de verschillende platformen.

Bezwaarprocedure

Wanneer je als indiener het niet eens bent met een besluit van de Programmacommissie KFZ, zal het projectteam eerst in gesprek gaan met de indiener uitleg te geven over de beslissing. Je kan contact opnemen met de contactpersonen van je call, of contact opnemen via info@kfz.nl. Als je na het gesprek met het projectteam zich nog steeds niet kan vinden in het besluit, kan er bezwaar ingediend worden. 

De bezwaarprocedure vind je hier.