Procedure

Hoe werkt het?

KFZ zet gemiddeld twee keer per jaar een callronde uit waarin zij forensische zorginstellingen uitnodigt om op basis van een concrete vraag vanuit de Programmacommissie KFZ, een projectvoorstel in te dienen. De instellingen hebben dan de mogelijkheid om in te schrijven op deze calls. De procedure hiervoor verloopt in 5 stappen:

  1. Instellingen kunnen reageren op een call door een projectvoorstel in te dienen (ronde 1).
  2. De programmacommissie KFZ beoordeelt de projectvoorstellen en vraagt twee tot drie instellingen een gedetailleerd projectvoorstel in te dienen.
  3. De geselecteerde instellingen stellen een gedetailleerd projectvoorstel op (ronde 2).
  4. De programmacommissie KFZ beoordeelt deze opnieuw.
  5. De call (en het bijbehorende budget) wordt  per callonderwerp aan één indienende partij toegewezen.

Bij het schrijven van het projectvoorstel (stap 1 en 3) moeten de stappen van het Masterprotocol KFZ* worden gevolgd. Daarnaast is er ook een kort stappenplan in het Masterprotocol.

KFZ wil transparant zijn over de wijze waarop de projectvoorstellen worden beoordeeld, zodat voor alle betrokkenen gelijke kansen ontstaan. De beoordelingscriteria zijn daarom hier te vinden. Wil je weten wat bepaalde begrippen of definities die KFZ hanteert precies inhouden? Kijk dan in het overzicht van begrippen en producten van KFZ voor meer uitleg. 

* Dit is de van Resultaten Scoren overgenomen methode m.b.t. het opstellen van protocollen e.d. die uniforme kwaliteit van de ontwikkelde producten hoopt te garanderen.

Wanneer is de volgende callronde?

Het bekendmaken van een nieuwe callronde gebeurt via een aankondiging op de website, een bericht op KNAPP en via e-mail naar bijvoorbeeld de instellingsdirecteuren en onderzoekers. We sturen natuurlijk ook een nieuwsbericht rond. Wil je op de hoogte worden gehouden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. 

Planning callronde

Hieronder staan de termijnen die (over het algemeen) van toepassing zijn voor een callronde.

Stappen

Termijnen

Stap 1: projectvoorstel

Na de publicatie van de call hebben instellingen maximaal 6 weken de tijd om hun projectvoorstel in te dienen.

Stap 2: beoordeling van   het projectvoorstel

Binnen 3 weken beoordeelt de Programmacommissie KFZ de ingediende projectvoorstellen.

Stap 3: Gedetailleerd projectvoorstel

De uitgenodigde instellingen hebben 4 weken de tijd om het gedetailleerde projectvoorstel in te dienen.

Stap 4: Beoordeling van gedetailleerd voorstel 

De totale beoordelingsprocedure door de Programmacommissie KFZ is binnen 3 weken afgerond.

Totale doorlooptijd

16 weken