Rol EFP

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) voert het projectmanagement uit en draagt zorg voor de ondersteuning van de Programmacommissie en voor de begeleiding van de lopende KFZ-projecten. Het EFP heeft een faciliterende & adviserende rol en heeft geen stem in de inhoudelijke beslissingen van de Programmacommissie. Dat betekent dat het EFP geen invloed heeft op het al dan niet toekennen van calls aan indieners, het toekennen van verzoeken om aanvullend budget of looptijd, of het verlenen van décharge aan afgeronde producten. 

Projectgroep

 • Inge Koomen (Projectleider)
 • Premika Boedhoe (Wetenschappelijk adviseur)
 • Ed Hilterman (Wetenschappelijk adviseur)
 • Anjuli Coccioli (Wetenschappelijk adviseur)
 • Ilse Luteijn (Wetenschappelijk adviseur)
 • Anneke Kleeven (Wetenschappelijk adviseur)
 • Hanneke Faassen (Projectcoördinator)
 • Tess ten Have (Projectcoördinator)
 • Karlien van der Lucht (Projectcoördinator)

Taken 

 • Ondersteunen van en inhoudelijke advisering aan de Programmacommissie KFZ.
 • Het voorbereiden van callteksten, de (voor)beoordeling van projectvoorstellen en opgeleverde KFZ-producten
 • Het stimuleren van implementatie van opgeleverde KFZ-producten. 
 • Begeleiding van de uitvoerders van projecten, door middel van inhoudelijke en procesmatige voortgangscontrole. 
 • Beheren van de website, nieuwsbrief, sociale media en andere communicatie namens het programma KFZ. 
 • Het organiseren van bijeenkomsten om callontwikkelaars en professionals uit het veld te ondersteunen in het uitvoeren van projecten en het implementeren van producten. 
 • Kassiersfunctie voor het aanvragen en beheren van de subsidie voor het Programma KFZ.