Implementatiesubsidie

Naast het verstrekken van subsidie voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten, stimuleert KFZ ook de implementatie van de opgeleverde KFZ-producten. Dit doet KFZ onder andere door het beschikbaar stellen van subsidie voor implementatie van de KFZ-producten.

Door een aanvraag in te dienen bij het projectteam KFZ kan een beroep gedaan worden op de implementatiesubsidie, onder voorwaarde van de onderstaande criteria:

  • De subsidie aanvraag bedraagt maximaal €5.000,-
  • De subsidie wordt uitsluitend besteed om implementatie van een bestaand KFZ-product te stimuleren/bevorderen en (mede) mogelijk te maken binnen een instelling, bijvoorbeeld in de vorm van het belonen van cliënten voor medewerking aan een onderzoek; het aanschaffen van producten; het maken van filmpjes; het drukken van factsheets of infographics, etc.;
  • De subsidie wordt niet besteed aan personele inzet.
  • De subsidie is niet bestemd voor een onderdeel van een resultaat of werkzaamheden die al in een eerder (KFZ)projectvoorstel opgenomen zijn.
  • De aanvraag heeft een goede onderbouwing en bestaat minimaal uit het beschrijven van de besteding van het budget en het benodigde bedrag.
  • De aanvragende instelling heeft niet eerder implementatiesubsidie toegekend gekregen voor de implementatie van het KFZ-product waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Subsidie aanvragen kunnen ingediend worden door een e-mail te verzenden naar info@kfz.nl. Indien de aanvraag niet voldoet aan de bovenstaande criteria wordt deze niet in behandeling genomen. Per jaar kunnen beperkt aantal aanvragen gehonoreerd worden. Hierbij geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Onderstaand format kan gebruikt worden voor het indienen van een aanvraag van implementatiesubsidie.

Format aanvraag implementatiesubsidie KFZ