KFZ Quickscan

De KFZ Quickscan: waar sta je in je implementatietraject?

Wat is de KFZ Quickscan?

De KFZ Quickscan is een snelle en toegankelijke vragenlijst die inzicht geeft in de bevorderende en belemmerende factoren die bij jouw instelling spelen voor je implementatietraject. De KFZ Quickscan bestaat uit vier domeinen: 

  • Interventie (lees: vernieuwing/innovatie): Is de interventie geschikt om geïmplementeerd te worden?
  • Personeel: Is het personeel klaar voor de interventie?
  • Organisatie: Is de organisatie klaar voor het implementeren van de interventie?
  • Doelgroep: Is de interventie geschikt voor de doelgroep?

Voor wie is het?

De KFZ QuickScan is bedoeld voor de projectleider en de projectgroep van het implementatietraject. De KFZ QuickScan wordt door meerdere betrokkenen ingevuld. Dit geeft een veelzijdig beeld van de verschillende factoren die in jouw instelling spelen. Met elkaar ga je op basis van de KFZ Quickscan in discussie over de verschillende inzichten. Daarmee kun je de implementatiestrategie richten op de factoren die extra aandacht behoeven.

Hoe gebruik je de KFZ Quicscan?

De KFZ Quickscan start met een aantal algemene vragen waarna een aantal hoofd- en verdiepende vragen volgen rondom vier domeinen: interventie, personeel, organisatie en doelgroep. Het invullen van de informatie is anoniem en wordt enkel gebruikt voor het verbeteren van de KFZ Quickscan.

De KFZ Quickscan gebruik je bij de start van een implementatietraject. De input uit de quickscan kan je gebruiken voor het opstellen van het projectvoorstel en projectplan (zie hiervoor de toolbox implementeren). De KFZ Quickscan kun je gedurende het implementatietraject gebruiken om te evalueren.

Bekijk hier de  KFZ Quickscan

Achtergrond

In 2013 lanceerde ForCA (Forensisch Consortium Adolescenten) de ForCA QuickScan. Dit is tot stand gekomen met behulp van meerdere expertmeetings. Het is wetenschappelijk onderbouwd dat de scan in de praktijk zijn doel bereikt.

De ForCa QuickScan is veelvuldig gebruikt bij de implementatiebijeenkomsten van KFZ waarbij de uitkomsten herkenbaar en bruikbaar waren voor de deelnemers. Het Programma KFZ heeft daarom in overleg met ForCA de scan doorontwikkeld tot de KFZ Quickscan. Op deze manier is de KFZ Quickscan ook bruikbaar voor alle (voorgenomen) implementatietrajecten.