KFZ Quickscan

Ontwikkeling: van ForCa naar KFZ
In 2013 lanceerde ForCA (Forensisch Consortium Adolescenten) de ForCA QuickScan. Dit is tot stand gekomen met behulp van meerdere expertmeetings. Het is wetenschappelijk onderbouwd dat de scan in de praktijk zijn doel bereikt.

De ForCa QuickScan is veelvuldig gebruikt bij de implementatiebijeenkomsten van KFZ waarbij de uitkomsten herkenbaar en bruikbaar waren voor de deelnemers. Het Programma KFZ heeft daarom in overleg met ForCA de scan doorontwikkeld tot de KFZ Quickscan. Op deze manier is de KFZ Quickscan ook bruikbaar voor alle (voorgenomen) implementatietrajecten.

Bekijk hier de  KFZ Quickscan

De KFZ Quickscan gebruik je bij de start van een implementatietraject. Het is een snelle en toegankelijke vragenlijst die  inzicht geeft in de bevorderende en belemmerende factoren die bij jouw instelling spelen. De KFZ Quickscan kun je gedurende het implementatietraject gebruiken om te evalueren.

Gebruikers
De KFZ QuickScan wordt door meerdere betrokkenen ingevuld. Dit geeft een allround beeld van de  verschillende factoren die in jouw instelling spelen. Met elkaar ga je op basis van de KFZ Quickscan in discussie over de verschillende inzichten. Daarmee kun je de implementatiestrategie richten op de factoren die extra aandacht behoeven.

Werkwijze
De KFZ Quickscan start met een aantal algemene vragen waarna een aantal hoofd- en verdiepende vragen volgen rondom vier domeinen: interventie, personeel, organisatie en doelgroep.

Het invullen van de informatie is anoniem en wordt enkel gebruikt voor het verbeteren van de KFZ Quickscan.