Implementeren

Om te kunnen verbinden, verbreden en te verbeteren is het belangrijk dat KFZ-producten goed geïmplementeerd worden binnen de organisatie. In de praktijk blijkt dat instellingen hulp bij implementeren goed kunnen gebruiken. Daarom is er binnen het Programma KFZ een apart project dat zich bezig houdt met de ondersteuning bij de implementatie van geselecteerde KFZ-producten.

Om implementatie te starten en te ondersteunen zijn er de Toolbox en de KFZ Quickscan. De Toolbox biedt ondersteunend materiaal aan de opgeleverde producten en de KFZ Quickscan biedt eerste hulp bij implementeren. Daarnaast worden er regelmatig implementatienetwerken georganiseerd.  

Toolbox KFZ Quickscan Implementatiesubsidie

Implementatienetwerken

 

Hoe werk ik projectmatig?

In onderstaande filmpjes wordt toegelicht hoe je projectmatig kunt werken en hoe een projectplan uitgevoerd kan worden. 

Ambassadeurschap

Om de implementatie binnen instellingen te stimuleren hebben (nagenoeg) alle forensische zorgaanbieders een KFZ-ambassadeur aangewezen. De leden van het Forensisch Netwerk vinden namelijk dat elke zorgaanbieder de plicht heeft om kennis te nemen van de KFZ-producten en om een serieuze overweging te maken of het product binnen de organisatie geïmplementeerd wordt.

Wat is en doet een KFZ-ambassadeur?