Over KFZ

"Door kennis te delen kan betere kwaliteit worden geleverd hetgeen ten goede komt aan betere zorg en een veiliger samenleving."

Vanuit bovenstaande gedachte is het programma KFZ in 2011 gestart. De gehele forensische zorgsector is bij het programma KFZ betrokken vanuit de gedeelde wens om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van kwaliteit en transparantie van de zorg en daarmee de positie van de sector te versterken. Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) verzorgt de projectcoördinatie van KFZ.

Doelen  KFZ

  • De kwaliteit van de forensische zorg ontwikkelen en verbeteren.
  • De kwaliteit van de forensische zorg zichtbaar maken aan de hand van objectieve en eenduidig gedefinieerde indicatoren op het punt van recidive, incidenten, instroom, doorstroom en uitstroom.
  • Het scheppen van voorwaarden voor en het stimuleren van de implementatie van de producten die binnen het KFZ-programma zijn ontwikkeld.

Subsidie en voorwaarden

Het programma wordt gesubsidieerd door de innovatiesubsidie van de Divisie ForZo/JJI. In de subsidiebrief zijn een aantal voorwaarden opgenomen over welke resultaten KFZ in elk geval diende op te leveren in de eerste periode. Daarbij was bijvoorbeeld ook opgenomen dat een aantal eindproducten bij de Erkenningscommissie Gedragsinterventies moest worden ingediend.