Over KFZ

Wat doet KFZ?

In 2013 is het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) gestart vanuit de wens om door middel van kennisdeling, onderzoek en samenwerking de kwaliteit van de forensische zorg te verhogen. 

KFZ subsidieert projecten waarin organisaties binnen de forensische zorg samenwerken aan het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van interventies, behandelingen en methodieken, met als voornaamste doelen: betere zorg en een veiliger samenleving. Tevens stimuleert KFZ de implementatie van de KFZ-producten, zodat de resultaten breed ingezet worden.

De subsidie is bedoeld voor gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling in de forensische zorg. Het programma KFZ wordt gesubsidieerd door de innovatiesubsidie van de Divisie ForZo/JJI. Ook voor de BW/MO en VGN geldt dat de innovatiesubsidies die het ForZo/JJI aan hen beschikbaar heeft gesteld, via het programma KFZ besteed worden. Deze budgetten worden besteed aan projecten die relevant zijn voor hun doelgroep. 

Doelstellingen KFZ

  • De kwaliteit van de forensische zorg ontwikkelen en verbeteren
  • Het laten ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk onderbouwde producten die een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg 
  • Het scheppen van voorwaarden voor en het stimuleren van de implementatie van de producten die binnen het KFZ-programma zijn ontwikkeld