Over KFZ

In 2013 is het programma KFZ gestart vanuit de wens om door middel van kennisdeling en samenwerking de kwaliteit van zorg te verhogen. Daarmee werken we ook samen aan een veiligere samenleving. Binnen het programma KFZ werkt het hele forensische zorgveld aan de ontwikkeling van de kwaliteit en transparantie van de zorg door middel van onderzoek. Hiermee versterken we de positie van de forensische zorg.

Doelen  KFZ

  • De kwaliteit van de forensische zorg ontwikkelen en verbeteren.
  • De kwaliteit van de forensische zorg zichtbaar maken.
  • Het stimuleren van implementatie van de KFZ-producten en het bieden van handvatten.

Subsidie en voorwaarden

Het programma KFZ wordt gesubsidieerd door de innovatiesubsidie van de Divisie ForZo/JJI (DForZo/JJI). Ook voor de BW/MO, VGN en 3RO geldt dat de innovatiesubsidies die het DForZo/JJI aan hen beschikbaar heeft gesteld, via het programma KFZ besteed worden. Deze budgetten worden besteed aan projecten die relevant zijn voor hun doelgroep.

Voor het programma KFZ geldt dat in de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg de subsidie is gegarandeerd tot en met 2021.

De subsidie is bedoeld voor gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling in de forensische zorg. 

Lees hier over