KFZ: de krachten gebundeld

Binnen het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) werken alle professionals in de forensische zorg samen aan het verhogen en optimaliseren van de kwaliteit van de forensische zorg. Zo ontstaat er betere zorg en een veiliger samenleving.

Op de werkvloer wordt dagelijks kwaliteit geleverd. Vele professionals zetten zich in om hun cliënten te behandelen en op een verantwoorde wijze te laten terugkeren in de samenleving. Elke instelling heeft expertise in huis en bouwt op jarenlange ervaring. Door te werken aan betere behandelingen en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan, worden doorlopend stappen gezet in de richting van nog betere zorg en een nog veiliger samenleving. Het programma KFZ zorgt ervoor dat deze inspanningen nu worden gebundeld en breed ingezet kunnen worden.

Doe mee!
Heeft uw instelling een beproefde behandelmethode of wilt u meewerken aan de ontwikkeling van een protocol of behandeling op een van deze gebieden? Deel uw kennis en expertise, en deel zelf mee in die van anderen en werk mee aan KFZ! Op de pagina 'Procedure' vindt u meer informatie over hoe u mee kunt doen.