Opdrachtgever

Het forensisch zorgveld heeft samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie en GGZ Nederland het initiatief genomen om de kwaliteit van de forensische zorg verder te verbeteren en dit zichtbaar te maken. GGZ Nederland is de formele opdrachtgever en samen met bovenstaande partijen is er in 2011 een duidelijke opdracht geformuleerd voor het Programma KFZ. De opdracht is door alle betrokken partijen (die werden vertegenwoordigd in het Forensisch Netwerk) goedgekeurd. 

In het Forensisch Netwerk zijn alle instellingen uit het forensische zorgveld vertegenwoordigd, te weten: forensisch psychiatrische centra, forensisch psychiatrische klinieken, forensisch psychiatrische afdelingen, poliklinieken, forensische verslavingszorg afdelingen/ klinieken, regionale instellingen voor beschermd wonen, sterk gedragsgestoorde en licht verstandelijk gehandicaptenzorg en klinieken voor intensieve behandeling.

Sinds 2015 zijn ook de Federatie Opvang (FO) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) aangesloten bij KFZ. Sinds 2016 hebben tevens de Penitentiair Psychiatrische Centra (PPC's)  zich aangesloten bij KFZ en sinds 2017 is ook 3RO (Leger des Heils, Reclassering Nederland en Stichting Verslavingsreclassering) aangesloten bij KFZ. 

Voor FO, VGN en 3RO geldt dat de innovatiesubsidies die het Ministerie van Justitie (DForZo) aan hen beschikbaar heeft gesteld, via KFZ besteed worden. Deze budgetten worden uitsluiten besteed aan calls die relevant zijn voor hun doelgroep.