Opdrachtgever

De Nederlandse GGZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Valente 
De Nederlandse GGZ is de formele opdrachtgever voor het programma KFZ samen met VGN en Valente. De Nederlandse GGZ is de Brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. VGN is de Brancheorganisatie voor instellingen in de gehandicaptenzorg die mensen met een beperking helpen hun leven te leiden zoals zij dat willen. Valente is de Branchevereniging voor participatie, begeleiding, veilige opvang en maakt zich sterk voor kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals dak- en thuisloze mensen, slachtoffers van huiselijk geweld en cliënten in beschermd wonen.

Forensisch Netwerk 
De opdracht is gedelegeerd bij het Forensisch Netwerk. Het Forensisch Netwerk (FN) is een samenwerkingsverband van de leden die forensische zorg aanbieden van de brancheverenigingen Valente, Vereniging Gehandicapten zorg (VGN) en de Nederlandse ggz.

ForZo/JJI 
De forensische zorg valt onder de verantwoordelijkheid van ForZo/JJI en is financier van KFZ.

Drie reclasseringsorganisaties (3RO) 
Het reclasseringswerk in Nederland wordt uitgevoerd door drie reclasseringsorganisaties: Het Leger des Heils, Reclassering Nederland en Stichting Verslavingsreclassering. 3RO was van 2017 t/m 2022 aangesloten bij het programma KFZ.