Opdrachtgever

GGZ Nederland
Is de formele opdrachtgever voor het programma KFZ. GGZ Nederland is de Brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

Ministerie van Justitie en Veiligheid (Ministerie J&V)
Is samen met GGZ NL de formele opdrachtgever voor het programma KFZ. De forensische zorg valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.  

In samenwerking met:
Forensisch Netwerk
Sinds 2011 aangesloten bij het programma KFZ. In het Forensisch Netwerk zijn alle instellingen uit het forensisch zorgveld vertegenwoordigd: forensisch psychiatrische centra, forensisch psychiatrische klinieken, forensisch psychiatrische afdelingen, poliklinieken, forensische verslavingszorg afdelingen/ klinieken, regionale instellingen voor beschermd wonen, sterk gedragsgestoorde en licht verstandelijk gehandicaptenzorg en klinieken voor intensieve behandeling.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
Sinds 2015 aangesloten bij het programma KFZ. VGN is de Brancheorganisatie voor instellingen in de gehandicaptenzorg die mensen met een beperking helpen hun leven te leiden zoals zij dat willen.

Valente
Sinds 2015 aangesloten bij het programma KFZ. Voorheen Federatie Opvang. Valente is de Branchevereniging voor participatie, begeleiding, veilige opvang en maakt zich sterk voor kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals dak- en thuisloze mensen, slachtoffers van huiselijk geweld en cliënten in beschermd wonen.

Penitentiair Psychiatrische Centra (PPC’s)
Sinds 2015 aangesloten bij het programma KFZ. Een PPC is een onderdeel binnen het gevangeniswezen waar constant psychiatrische zorg aanwezig is voor gedetineerden met psychiatrische problematiek, verslaving, verstandelijke beperking en/of een combinatie hiervan. Er zijn 4 PPC’s in Nederland: PI Vught, Justitieel complex Zaanstad, PI Haaglanden, PI Zwolle.

3 reclasseringsorganisaties (3RO)
Sinds 2017 aangesloten bij het programma KFZ. Het reclasseringswerk in Nederland wordt uitgevoerd door 3 reclasseringsorganisatie. Dit zijn het Leger des Heils, Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering.