Terug naar overzicht

2019-118: Handreiking voor Verlof

Doelgroep 

Forensische Psychiatrische Afdelingen (FPA’s) in Nederland 

Handreiking voor Verlof Toetsing (VT) 

De forensische zorg heeft de maatschappelijke opdracht waarbij veiligheid centraal staat. In dit kader is een uniform verlofbeleid relevant voor een kwalitatief sterke rationale en uitvoering voor de dagelijkse praktijk van de Forensische Psychiatrische Afdelingen (FPA’s) in Nederland. Ervaringen uit de TBS hebben geleerd, dat een vastgesteld format en begeleidende toetsing hebben geleid tot een kwaliteitsverbetering in inhoudelijk sterker onderbouwde verlofaanvragen en documentatie.  

Momenteel bestaat geen vaststaan verlofbeleid voor de FPA’s. Verwachting en ervaring is dat de verschillende fasen van het verlofbeleid variëren per instelling. Dit geeft risico op uitvoering van transities in forensische zorg en risico voor een gebrek aan samenhang tussen verlofbeleid en het risicomanagement van de individuele behandeling.  

Huidig project leidt tot een handreiking voor de toepassing van verloftoetsing. De Handreiking Verloftoetsing (VT) is bestemd voor het realiseren van een landelijk verlofbeleid voor patiënten in zorg bij de verschillende FPA’s. Beoogd is gebruik van de Handreiking VT door FPA-behandelteams. De toepassing Handreiking VT leidt tot een gestructureerde argumentatie van verloftoewijzing en een gefaseerde verlofopbouw en -stappen per strafrechtelijk kader. Daarnaast wordt een vastgestelde vorm voor documentatie geboden. Tot slot komt er een kwaliteitstoetsing verlofbeleid via intercollegiale toetsing, op beleid en dossier inzake uitvoering verlofbeleid in samenhang met het evidence based basis zorgprogramma gefundeerd op de What Works principes.  

Het projectresultaat leidt tot een leidraad voor een  eenduidige  uitvoering van het verlofbeleid. Tevens biedt de intercollegiale toetsing na voltooien van de Handreiking VT tot een continu proces van kwaliteitsverbeteringen en aanscherping van de Handreiking VT (PDCA cyclus).  

Uitvoerende partij 

GGZ Noord-Holland-Noord en FPA Heiloo, in samenwerking met Forint/ Lentis en FPA Zuidlaren.