Wat zijn calls?

Calls zijn onderzoeksthema’s waar geïnteresseerden een projectvoorstel voor kunnen indienen. Een call komt  voort uit een concrete vraag van de Programmacommissie KFZ en het forensische zorgveld.  

In een call kan gevraagd worden om een behandel-interventie of richtlijn te ontwikkelen of een reeds opgeleverd KFZ-product door te ontwikkelen. Daarnaast kan gevraagd worden om reeds aanwezige kennis en ervaring te bundelen en beschikbaar te maken voor het hele forensische zorgveld.