Hoe werkt de call-nummering?

Een call-nummer bestaat uit een jaartal en een volgorde nummer. Het jaartal heeft betrekking op het jaar dat de call is toegekend. Het volgorde nummer geeft aan de hoeveelste toegekende call dit is.