Hoe worden ingediende projectvoorstellen beoordeeld?

De Programmacommissie KFZ beoordeelt de projectvoorstellen aan de hand van een vast format. In de eerste ronde worden alle voorstellen beoordeeld door twee leden van de Programmacommissie KFZ en besproken tijdens de Programmacommissie bijeenkomst KFZ*. Twee of drie instellingen worden uitgenodigd voor de tweede ronde.

In de tweede ronde wordt om een gedetailleerder projectvoorstel gevraagd. Deze wordt tevens volgens het vaste format beoordeeld. In de  Programmacommissie bijeenkomst KFZ wordt het voorstel wederom besproken. De Programmacommissie KFZ kent aan één indiener toe.

*Wanneer een projectvoorstel van een instelling waaraan één van de leden van de Programmacommissie is verbonden wordt beoordeeld, verlaat hij of zij tijdelijk de vergaderruimte om een voorkeursbehandeling te voorkomen.