Kan iedereen een projectvoorstel indienen?

Alle instellingen die een zorginkoop contract hebben met DForZo/JJI kunnen reageren op calls. Daarnaast kunnen ook onderzoeksinstituten, kennis- en adviesorganisaties, hogescholen en universiteiten reageren op calls. Hierbij geldt de voorwaarde dat er een samenwerkingsverband is met een zorginstelling die een zorginkoop contract heeft (tenzij in de calltekst anders staat aangegeven).

Het programma KFZ vindt het belangrijk dat diverse zorgpartijen samen werken aan de calls die zijn uitgezet. Wanneer je eigen instelling niet als hoofdindiener kan functioneren, wordt dan ook altijd aangemoedigd om met andere zorgpartijen samen te werken.