Terug naar overzicht

2019-111: Verkorte Delictanalyse

Doelgroep

Delictanalyse is voor elke groep patiënten in de forensische zorg in te zetten. Het product is ontworpen voor de klinische setting maar is door middel van deze implementatiestudie uitgebreid naar inzet voor andere doelgroepen, waaronder poliklinische cliënten.

Verkorte delictanalyse

In 2015 werd de module voor delictanalyse opgeleverd (Call 2013-11).  De delictanalyse is de feitelijke beschrijving van de gebeurtenissen die hebben geleid tot het delict. Hierbij spelen onder andere de situatie (context) van de patiënt, zijn persoonlijkheid, psychische welbevinden en eventueel middelengebruik een rol.

In 2016 en 2017 is deze module in verschillende typen forensisch psychiatrische zorginstellingen geïmplementeerd door middel van een implemenatiestudie (Call 2016-53).  De module delictanalyse in haar uitgebreide vorm bleek echter niet in alle settingen te kunnen worden uitgevoerd door onder andere de intensiteit en tijdsinversting van de module. Dit project heeft zicht daaorm gericht op het ontwikkelen van een verkorte delictanalyse en het implementeren ervan in de samenwerkende instellingen. 

Uitvoerende partij

Pompestichting in samenwerking met FPA De Boog, FPA Kompas, PI Vught/PPC Vught, Justiteel Complex Zaanstad/PPC Zaanstad.

Resultaten

Het eindresultaat, de verkorte versie van de module delictanalyse (VDA), is grotendeels gebaseerd op de in 2015 ontwikkelde module delictanalyse (DA; Vrinten et al., 2015). De VDA is een diagnostische interventie die als resultaat aanknopingspunten oplevert voor behandeling. De VDA komt tot stand door een samenwerking tussen de delictanalist en de deelnemer. De module VDA is gerealiseerd middels een samenwerking met een penitentiaire instelling, twee forensisch psychiatrische afdelingen en een polikliniek voor forensische zorg. Het doel van deze samenwerking was om middels een pilot de praktische bruikbaarheid van de ontwikkelde VDA te testen en om de indicatiecriteria voor de implementatie van de VDA te structureren en verbeteren. Daarnaast is binnen hetzelfde project een werkboek voor deelnemers ontwikkeld en getest door dezelfde samenwerkende instellingen. In totaal hebben er 15 delictanalisten en 35 deelnemers deelgenomen aan deze pilot. Van deze 35 deelnemers hebben 27 deelnemers de VDA afgerond. De conceptversie van de VDA is geëvalueerd aan de hand van drie verschillende vragenlijsten en interviews met de deelnemers en delictanalisten. Naar aanleiding van de evaluatie zijn er aanpassingen gedaan aan de module en het werkboek. Daarnaast zijn per type instelling beslisbomen voor de indicatiestelling van de VDA ontwikkeld. Bovenstaande heeft geresulteerd in een VDA-module met werkboek die relevant, uitvoerbaar en implementeerbaar is.

Eindproduct

 

De ontwikkelaars van de module Delictanalyse/Verkorte Delictanalyse zijn momenteel bezig met een herziening van de documenten op basis van ervaringen in de praktijk. Mocht je aanvullende feedback hebben op de module(s), mail dan naar info@kfz.nl.