Terug naar overzicht

2019-111: Verkorte Delictanalyse

Doelgroep

Delictanalyse is voor elke groep patiënten in de forensische zorg in te zetten. Het product is ontworpen voor de klinische setting maar wordt door middel van deze implementatiestudie uitgebreid naar inzet voor andere doelgroepen, waaronder poliklinische cliënten.

Verkorte delictanalyse

In 2015 werd de module voor delictanalyse opgeleverd (Call 2013-11).  De delictanalyse is de feitelijke beschrijving van de gebeurtenissen die hebben geleid tot het delict. Hierbij spelen onder andere de situatie (context) van de patiënt, zijn persoonlijkheid, psychische welbevinden en eventueel middelengebruik een rol.

In 2016 en 2017 is deze module in verschillende typen forensisch psychiatrische zorginstellingen geïmplementeerd door middel van een implemenatiestudie (Call 2016-53).  De module delictanalyse in haar uitgebreide vorm blijkt echter niet in alle settingen te kunnen worden uitgevoerd door onder andere de intensiteit en tijdsinversting van de module. Dit project zal zich dan ook richten op het ontwikkelen van een verkorte delictanalyse en het implementeren ervan in de samenwerkende instellingen. 

Uitvoerende partij

Pompestichting in samenwerking met FPA De Boog, FPA Kompas, PI Vught/PPC Vught, Justiteel Complex Zaanstad/PPC Zaanstad.