Terug naar overzicht

2016-53: Implementatiestudie delictanalyse

Doelgroep

Delictanalyse is voor elke groep patiënten in de forensische zorg in te zetten. Het product is ontworpen voor de klinische setting maar wordt door middel van deze implementatiestudie uitgebreid naar inzet voor andere doelgroepen, waaronder poliklinische cliënten.

Delictanalyse als standaardmodel

De delictanalyse is de feitelijke beschrijving van de gebeurtenissen die hebben geleid tot het delict. Hierbij spelen onder andere de situatie (context) van de patiënt, zijn persoonlijkheid, psychische welbevinden en eventueel middelengebruik een rol. In 2015 is er een KFZ call voltooid naar het gebruik en de inzet van delictanalyse in de klinische behandeling van forensisch psychiatrische patiënten (Call 2013-11). Op basis van deze practice-based werkwijzen en beschikbare wetenschappelijke kennis over de doeltreffendheid van de delictanalyse, is een standaard model ontworpen voor de inzet en invulling van delictanalyse als methode in de forensische zorg. De opgestelde algemene handreiking voor delictanalyse in de forensische zorg is goed ontvangen in het werkveld, onder andere omdat men dit in verschillende contexten kan inzetten en omdat deze bijdraagt aan de motivatie en treatment readiness van de patiënten. Na het opstellen van een delictanalyse is er zicht op de factoren waarop behandeling en risicomanagement gericht moet worden. Het is daarom van groot belang dat de delictanalyse niet een op zichzelf staand product blijft, maar ook echt onderdeel wordt van de diagnostiek en behandeling van forensische patiënten.

Implementatie in meerdere settings

Tijdens dit project is de module delictanalyse in verschillende typen forensisch psychiatrische zorginstellingen geïmplementeerd. Op basis van de implementatiebeschrijvingen en implementatie evaluaties van de deelnemende instellingen is sectorbreed implementatieadvies (advies voor de gehele forensische sector) en sectorspecifiek implementatieadvies geformuleerd, aan de hand van de verschillende aandachtsgebieden van de implementatiemonitor. Vervolgens zijn er op basis van dit advies aanbevelingen geformuleerd. Dit implementatieadvies en de bijbehorende aanbevelingen zijn geschreven voor medewerkers die de opdracht hebben gekregen de module delictanalyse binnen de eigen instelling te implementeren.

Uitvoerende partij

Pompestichting i.s.m. FPC De Rooyse Wissel, FPK Inforsa, FPA Kompas, PPC Vught, polikliniek Kairos, polikliniek De Horst, De Woenselse Poort en GGZ Noord-Holland Noord.

Eindproduct