Terug naar overzicht

2019-108: Grip op Agressie (GoA) Ambulant

Doelgroep

Ambulante cliënten voor het behandelprogramma Grip op Agressie (GoA). 

Doel

Trajectum beschikt over een erkend  behandelprogramma Grip op Agressie (GoA) voor de doelgroep (SG)LVB. Het programma is erkend door de Erkenningscommissie Justitionele Interventies  en tevens als gedragsinterventie opgenomen in de inkoop-voorwaarden 2018 van Justitie, ondersteund door het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (www.efp.nl) en het programma Kwaliteit Forensische Zorg (www.kfz.nl). Deelname aan de implementatienetwerken door vele verschillende instellingen was hier een onderdeel van. Een aantal instellingen wilde graag de ambulante versie van Grip op Agressie implementeren. 

GoA Ambulant is afgeleid van het klinische programma uit 2013 en gericht op een vergelijkende doelgroep, maar vanuit een andere behandelstructuur en context. GoA Klinisch is inmiddels aangepast en aangevuld met recente wetenschappelijke onderbouwingen, nieuwe passende filmpjes, instructies en vormgeving. GoA Ambulant is daarnaast aangepast met een nieuwe onderbouwing, illustraties, filmpjes en instructies. De handleidingen zijn aangepast voor de ambulante setting, op basis van de al bekende feedback op het programma. 

Uitvoerende partij

Trajectum

Eindproduct