Terug naar overzicht

2021-145: Effectiviteitsstudie Grip op Agressie

Doelgroep

Cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) die zijn opgenomen vanwege risicovol (delict) gedrag.

Effectiviteitsstudie Grip op Agressie

Het doel van dit project is om vast te stellen of het behandelprogramma Grip op Agressie (GoA) effectief is in het verminderen van (risicofactoren voor) agressief gedrag van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB; IQ 50 – 85) die zijn opgenomen vanwege risicovol (delict) gedrag. GoA is door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies in 2013 en 2018 erkend als goed onderbouwd.

Cliënten met een LVB lopen om verschillende redenen een verhoogd risico op agressief (delict) gedrag (Kaal et al., 2017). Dit verhoogde risico wordt veroorzaakt door een interactie tussen verschillende factoren, waarop zij vaak tekortkomingen laten zien, zoals biologische predisposities (o.a., stressgevoeligheid), context (o.a., crimineel netwerk) en psychologische kenmerken (o.a., emotieregulerende vaardigheden). Om agressief gedrag te verminderen en om recidive te voorkomen, is een intensieve en integrale behandeling soms noodzakelijk (Didden et al., 2019). Voor deze cliënten wordt het behandelprogramma GoA aangeboden, dat is ingebed in een therapeutisch klimaat.

Tot op heden is niet onderzocht of GoA daadwerkelijk leidt tot vermindering van (risicofactoren voor) agressief gedrag bij deze doelgroep, en of een eventuele reductie tevens leidt tot een geringer risico op recidive. Dit project poogt daarop een antwoord te geven door middel van een effectiviteitsstudie.

Uitvoerende partij

Trajectum in samenwerking met Ipse de Bruggen, Fivoor en Radboud Universiteit.