Terug naar overzicht

2018-74: Grip op Agressie (GoA)

Doelgroep

Het programma is geschikt voor cliënten met een licht verstandelijke beperking met een behandelvraag op het gebied van agressie (voorkomen, verminderen). Voorwaarde is dat de cliënt een indicatie heeft voor minimaal 1 jaar klinische behandeling of 30 weken ambulant. De specifieke in- en exclusiecriteria zijn beschreven in de programmahandleiding.

Behandelprogramma bij agressief (delict)gedrag

Het programma Grip op Agressie (GoA) richt zich op het verminderen en voorkomen van agressief (delict)gedrag en het vergroten van vaardigheden van de cliënt in het herkennen van en omgaan met spanning die leidt tot agressief gedrag. Tevens biedt het programma richtlijnen voor de dagelijkse bejegening van cliënten met agressieproblematiek. Het programma kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden.

GoA bestaat uit zeven modules, die in samenhang worden aangeboden, maar indien gewenst ook als afzonderlijke interventies kunnen worden ingezet. Bij iedere module horen 'huiswerkopdrachten' om de transfer naar het dagelijks leven te ondersteunen.

De Erkeningscommissie Gedragsinterventies Justitie heeft de interventie Grip op Agressie officieel erkend als behandelprogramma voor mensen met een LVB  en agressief (delict)gedrag. 

Uitvoerende partij

Trajectum & Van Montfoort

Eindproduct

Introductiefilms:

Handleidingen Grip op Agressie:

Modules Grip op Agressie: