Terug naar overzicht

2021-154: Erkenning Grip op Agressie (GoA) ambulant

Doelgroep

GoA Ambulant is een geprotocolleerde ambulante interventie voor (jong) volwassenen met een licht verstandelijke beperking en (recidiverend) agressief (delict)gedrag. 

Korte samenvatting

De Programmacommissie van KFZ wil meer inzetten op erkenning van interventies om op deze manier de kwaliteit van interventies uitgevoerd in de forensische zorg te vergroten. In 2019 heeft de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie de interventie GoA Klinisch officieel erkend als behandelprogramma voor mensen met een LVB  en agressief (delict)gedrag. In deze call staat de erkenning van de Grip op Agressie (GoA) Ambulant centraal. Het doel van deze call is om het erkenningstraject van de GoA Ambulant bij de Erkenningscommissie Gedragsinterventie Justitie te ondersteunen. Het betreft de erkenning op het niveau ‘Goed onderbouwd’. Criteria voor dit niveau van erkenning is dat in de beschrijving van de interventie het probleem, risico of thema, doelgroep, doelen, aanpak en randvoorwaarden helder beschreven zijn. Naast de gestelde eisen binnen het erkenningstraject zal er ook een externe pilotstudie uitgevoerd worden waarin de GoA ambulant onderzocht wordt op de uitvoerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de producten. 

Uitvoerende partij

Trajectum 

Voor de externe procesevaluatie wordt organisatie Ipse de Bruggen gevraagd om deel te nemen. Van deze organisatie zullen 5 behandelaren die betrokken zijn bij GoA Ambulant worden gevraagd om een enquête in te vullen over de uitvoerbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en algemene indruk van GoA ambulant. Voor deze externe pilot worden geen cliënten betrokken. Zij worden betrokken bij de interne procesevaluatie van Trajectum.