Terug naar overzicht

2014-22: Behoefteninventarisatie LVB sector

Doelgroep

Patiënten en cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

Meerjarenplan LVB calls

Met het aansluiten van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) bij KFZ is er meer aandacht gekomen voor de LVB-populatie binnen de forensische geestelijke gezondheidszorg. Een groot deel van alle patiënten en cliënten in de forensische zorg heeft te maken met een licht verstandelijke beperking (LVB), waarbij specifieke behandeling en bejegening van belang is voor het behandelsucces. Omdat er weinig zicht was op de specifieke behoeften van de LVB populatie in het forensisch veld en om ervoor te zorgen dat de middelen van KFZ en VGN op een goede wijze worden ingezet, is het vooronderzoek ‘Inventarisatie behoeften LVB-populatie in de forensische zorgverlening’ verricht. Dit heeft geresulteerd in een zogenaamd ‘meerjarenplan’; een onderzoeksagenda voor KFZ met betrekking tot de LVB-populatie. Op deze manier hopen KFZ en VGN de forensische zorg voor deze specifieke populatie te kunnen verbeteren.

Aan de hand van dit vooronderzoek zijn er een drietal onderwerpen geformuleerd waarop aanvullend onderzoek nodig is en waarop door KFZ calls zijn of worden uitgezet. De eerste call die is uitgezet naar aanleiding van dit vooronderzoek betreft Call 2015-42, dit gaat over het inschatten van risicofactoren in samenhang met het cognitief, sociaal en emotioneel niveau van functioneren van cliënten met een LVB, ten behoeve van een passende bejegening en effectief risicomanagement. Call 2016-50 richt zich op het ontwikkelen van een handreiking voor indicatiestellers binnen de forensische zorg voor de LVB-doelgroep. 

Uitvoerende partij

Nico Overvest
Adviseur strategisch management in de zorg en expert LVB en criminaliteit

Eindproduct