Terug naar overzicht

Forensische Leerlijn

Doelgroep

De leerlijn is ontwikkeld voor professionals in het gehele werkveld, zowel werkzaam binnen klinische, ambulante als meer op begeleiding gerichte instellingen. 

Forensische Leerlijn

Het doel van de forensische leerlijn is deskundigheidsbevordering en de ontwikkeling van vakmanschap van professionals die werkzaam zijn in het forensische zorgveld. 

De leerlijn bestaat uit een brede basis van e-learning modules binnen de drie thema's 'Forensisch werk- en leefklimaat', 'Risicotaxatie en -management' en 'Psychopathologie en delictrisico'. Komend jaar wordt de leerlijn uitgebreid door verdiepende modules en thema's toe te voegen. Het is de bedoeling om hier waar nodig andere trainingmiddelen aan te koppelen om tot een blended leertraject te komen. 

In de forensische leerlijn wordt zoveel mogelijk gewerkt met modules die in het bestaande scholingsaanbod binnen instellingen opgenomen kunnen worden. Om als professional je weg door de leerlijn te vinden en een persoonlijk leerpad uit te stippelen is er een digitaal kompas ontwikkeld. Dit is een applicatie die zicht geeft op de modules die worden aangeboden en hoe deze zich tot elkaar en de overkoepelende thema's verhouden.

De leerproducten die ontwikkeld worden sluiten zoveel mogelijk aan bij de ‘state of the art’ kennis en zullen specialistisch, maar breed inzetbaar zijn.

Uitvoerende partij

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) in samenwerking met GGZ Ecademy en forensische zorgprofessionals. 

Eindproduct

Er is een website ontwikkeld met meer informatie over de forensische leerlijn: www.forensischeleerlijn.nl.  De leerproducten van de forensische leerlijn zijn kosteloos beschikbaar en worden aangeboden via het centraal leerplatform van GGZ Ecademy, een online leerplatform. Aanmelden kan via de www.forensischeleerlijn.nl/aandeslag

De presentatie op het KFZ-symposium op 4 november 2021