Terug naar overzicht

Forensische Leerlijn

Doelgroep

De leerlijn is ontwikkeld voor professionals in het gehele werkveld, zowel werkzaam binnen klinische, ambulante als meer op begeleiding gerichte instellingen. 

Forensische Leerlijn

Het doel van de forensische leerlijn is deskundigheidsbevordering en de ontwikkeling van vakmanschap van professionals die werkzaam zijn in het forensische zorgveld. 

De leerlijn bestaat uit een brede basis van e-learning modules binnen de drie thema's 'Forensisch werk- en leefklimaat', 'Risicotaxatie en -management' en 'Psychopathologie en delictrisico'. Komend jaar wordt de leerlijn uitgebreid door verdiepende modules en thema's toe te voegen. Het is de bedoeling om hier waar nodig andere trainingmiddelen aan te koppelen om tot een blended leertraject te komen. 

In de forensische leerlijn wordt zoveel mogelijk gewerkt met modules die in het bestaande scholingsaanbod binnen instellingen opgenomen kunnen worden. Om als professional je weg door de leerlijn te vinden en een persoonlijk leerpad uit te stippelen is er een digitaal kompas ontwikkeld. Dit is een applicatie die zicht geeft op de modules die worden aangeboden en hoe deze zich tot elkaar en de overkoepelende thema's verhouden.

De leerproducten die ontwikkeld worden sluiten zoveel mogelijk aan bij de ‘state of the art’ kennis en zullen specialistisch, maar breed inzetbaar zijn.

Uitvoerende partij

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) in samenwerking met GGZ Ecademy en forensische zorgprofessionals. 

Eindproduct

Er is een website ontwikkeld met meer informatie over de forensische leerlijn: www.forensischeleerlijn.nl.  De leerproducten van de forensische leerlijn zijn kosteloos beschikbaar en worden aangeboden via het centraal leerplatform van GGZ Ecademy, een online leerplatform. Aanmelden kan via de www.forensischeleerlijn.nl/aandeslag

Gerelateerde calls

In augustus 2022 is er met betrekking tot de forensische leerlijn een call (2020-130) opgeleverd. Dit betreft een vooronderzoek naar de mogelijkheden voor het omzetten van KFZ calls / onderwerpen naar online scholingsinterventies. Uit de resultaten blijkt dat er vier onderwerpen relevant zijn voor de doorontwikkeling van de forensische leerlijn. Dit zijn de onderwerpen naasten, kwaliteit van leven, zedendelinquenten en FHIC. 

Doorontwikkelingen

Momenteel loopt er een doorontwikkeling van bovenstaande call. Het doel van deze call (2021-164) is het ontwikkelen van twee modules met de onderwerpen 'naasten' en 'kwaliteit van leven'. Dit zijn twee van de vier onderwerpen die uit de resultaten van call 2020-130 zijn gekomen. 

Daarnaast is er vanwege extra subsidie de mogelijkheid ontstaan om nog twee modules te ontwikkelen binnen de Forensische Leerlijn. Call 2022-167 betreft dan ook de ontwikkeling van een e-learning module over het gedachtegoed achter FHIC en/of duurzame verbinding (één van de vier onderwerpen die uit het vooronderzoek van call 2020-130 is gekomen) en een module over motiverende gespreksvoering.