Terug naar overzicht

2022-173: Forensische Leerlijn: beheer, behoud en implementatie

Doelgroep

De leerlijn is ontwikkeld voor professionals in het gehele werkveld, zowel werkzaam binnen klinische, ambulante als meer op begeleiding gerichte instellingen. 

Ontwikkeling Forensische Leerlijn

In januari 2019 is de Forensische Leerlijn gelanceerd waarbij 23 e-learning modules vrij beschikbaar werden gesteld aan het forensische zorgveld. Daar zijn in 2020 nog acht nieuwe modules aan toegevoegd. De Forensische Leerlijn heeft daarmee een breed aanbod waarmee professionals kunnen werken aan hun deskundigheidsbevordering. Veel forensische zorginstellingen maken inmiddels gebruik van de Forensische Leerlijn. Vanaf de lancering tot begin november 2021 zijn 17.800 modules gestart en 12.000 modules afgerond (en certificaten behaald). Dat houdt ook in dat er inmiddels ook feedback op de modules en het gebruik van de modules in de organisatie is ontvangen.

Veel organisaties hebben behoefte aan ondersteuning bij de implementatie. Zij lopen tegen vragen aan zoals: wat wil je leren of aanbieden als organisatie? Welke modules passen daarbij? Hoe organiseer je dit? In 2021 zijn er vijf implementatieworkshops georganiseerd waarbij in totaal 40 organisaties aanwezig waren. Gezien het succes van deze workshops wordt hiermee doorgegaan in 2022 en 2023.

Er is ook feedback binnen gekomen op de toetsen van de modules. Op basis van deze feedback worden de toetsen didactisch en inhoudelijk verbeterd. Daarnaast is het raadzaam om modules na maximaal drie jaar te updaten zodat de kwaliteit gegarandeerd kan blijven worden. Omdat het veel werk is om 23 modules tegelijk te updaten, wordt dit gefaseerd aangepakt. Hierbij wordt er gestart met 8 van de 23 modules die geanalyseerd en praktisch geüpdatet worden. Van de overige 15 modules worden alleen de toetsen verbeterd.

De focus voor de Forensische Leerlijn komt in deze call te liggen op implementatie, beheer en onderhoud, zodat het gebruik nog meer gestimuleerd en ondersteund wordt en er kwalitatief hoogstaande modules aangeboden kunnen blijven worden.

De resultaten van deze call zullen bestaan uit:

  • Vier implementatieworkshops
  • Minstens vier verdiepende implementatiegesprekken
  • Organisatie van Forensische Leerlijn dag
  • 8 modules die zijn geanalyseerd en geüpdatet (inclusief de toetsen)
  • Verbetering van de toetsen van 15 modules (inclusief de toetsen van de 8 modules die bij het punt hierboven beschreven worden)

Uitvoerende partij

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie