Terug naar overzicht

2022-171: Erkenningsaanvraag Seeking Safety voor mensen met een LVB

Doelgroep

Professionals die werken met cliënten met een LVB, verslaving en trauma-gerelateerde stoornissen.

Seeking Safety voor mensen met een LVB

Seeking safety (SeSa; Najavits, 2002) is effectief gebleken voor de behandeling van de combinatie verslaving en trauma-gerelateerde stoornissen (Lenz et al., 2016). Sinds de Nederlandse vertaling van SeSa (2010) wordt het binnen en buiten de (forensische) verslavingszorg als behandelinterventie gebruikt, maar was er nog geen versie beschikbaar voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

De reguliere SeSa wordt voor de LVB-populatie als ongeschikt ervaren vanwege de aanzienlijke eisen ten aanzien van taal en abstraherend vermogen. Hoewel behandelaren in meerdere instellingen SeSa behandeltrajecten hebben aangepast naar de LVB-doelgroep, was hier nog geen landelijke standaard voor beschikbaar en ontbrak het aan onderzoek naar deze aanpassingen. Dankzij een KFZ-subsidie konden Tactus Verslavingszorg, Trajectum en Pluryn hun kennis en ervaring rondom behandeling van trauma en verslavingsproblematiek bij mensen met een LVB bundelen. Op basis van hun ervaringen, een literatuurstudie (Luteijn, et al. 2021), expertraadplegingen én deskundige blik van intellectueel eigenaar van Seeking Safety, Lisa Najavits, is het LVB addendum tot stand gekomen (call 2017-70). Uit een pilotstudie kwam naar voren dat zowel behandelaren als cliënten tevreden waren over de kwaliteit van het product. Het addendum moet altijd worden gebruikt naast de originele SeSa methode.

De huidige projectgroep ziet het LVB addendum als een veelbelovend product met potentie om breder ingezet te worden. In dit project wordt een erkenningsaanvraag gedaan bij de erkenningscommissie voor deze interventie. 

Uitvoerende partij

Tactus in samenwerking met Trajectum.

Dit betreft een gericht uitgezette call. Lees de procedure voor gerichte calls hier.