Terug naar overzicht

2021-158: Effectiviteitsstudie Seeking Safety LVB

Doelgroep

Forensische LVB-patiënten met een combinatie van verslaving- en traumagerelateerde problematiek.

Een onderzoek naar effectiviteit

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychische stoornis of verslavingsproblematiek (o.a., Fletcher et al., 2016). Daarmee ontstaat ook een verhoogd risico op triple problematiek, het samengaan van een psychische stoornis, verslaving en LVB (zie Van Duijvenbode, VanDerNagel, & Didden, 2020). De prevalentie varieert tussen 11% en 54%, afhankelijk van doelgroep en setting waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden (Van Duijvenbode et al., 2019).

Een voorbeeld van triple problematiek is het samengaan van trauma, verslaving en LVB. Trauma en verslaving komen regelmatig samen voor, ook bij mensen met een LVB (Luteijn et al., 2020). Beide stoornissen zijn bovendien sterk met elkaar verweven en houden elkaar in stand (Tripp et al., 2019). Behandeling van het één leidt echter niet automatisch tot klachtenafname van het ander. Behandelinterventies voor trauma of verslavingsproblematiek schieten dan ook tekort.

Een geïntegreerde behandeling, waarbij beide stoornissen of klachten tegelijkertijd worden behandeld, is in deze gevallen noodzakelijk (Roberts et al., 2015). Seeking Safety is hiervan een voorbeeld (Najavits, 2002). Het is een geprotocolleerde cognitief gedragstherapeutische behandeling gericht op het verwerven van veiligheid en het aanleren van copingvaardigheden, waardoor zowel traumaklachten als middelengebruik afnemen. De behandelinterventie is effectief gebleken voor de behandeling van trauma en verslavingsproblematiek bij mensen zonder een LVB (o.a., Lenz et al., 2016).

Met behulp van een subsidie vanuit KFZ konden Tactus Verslavingszorg, Trajectum en Pluryn Seeking Safety aanpassen aan mensen met een LVB (zie call 2017-70). Een pilotonderzoek liet zien dat zowel cliënten als behandelaren tevreden zijn over de inhoud en werkwijze en geven aan dat het addendum in een behoefte voorziet (Bouma, 2020). Het huidige onderzoek voegt hier een effectonderzoek aan toe, met als doel de effectiviteit van het LVB addendum van Seeking Safety te onderzoeken.

Uitvoerende partij

Dit project wordt uitgevoerd door Tactus Verslavingszorg, Pluryn en Trajectum.