Terug naar overzicht

2019-117: E-module Weet Wat Je Kan: evaluatie en doorontwikkeling

Doelgroep

LVB-cliënten in de forensische zorg, hun behandelaren en hun naasten. 

Evaluatie en doorontwikkeling e-module WWJK

In 2015 werd de module Weet Wat Je Kan (WWJK; Call 2013-3) opgeleverd. Een psycho-educatie module voor LVB-cliënten waarin zij geïnformeerd worden over LVB en woren gewezen op het risico dat zij lopen om 'in de problemen te komen' en om manieren om het risico te verkleinenIn de module worden cliënten geïnformeerd over hun LVB en gewezen op het risico dat zij door hun LVB lopen om 'in de problemen te komen' en op de manieren om dat risico te verkleinen. Maar ook wordt de aandacht gevestigd op hun sterke kanten, waarmee zij hun zelfvertrouwen kunnen vergroten. De module richt zich nadrukkelijk (ook) op dagelijks begeleiders en naasten, die immers een belangrijke ondersteunende rol hebben voor iemand met een LVB.

In 2016 werd deze module doorontwikkeld tot een e-module (Call 2015-44) om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van zorg te vergroten en de cliënt (een groter gevoel van) meer regie op de eigen behandeling te geven. Deze module is inmiddels landelijk geïmplementeerd met positieve resultaten. De indruk is echter dat het gebruik van de e-versie van WWJK wat achterblijft bij de papieren versie van WWJK. Dit onderzoek zal zich richten op de oorzaken hiervan en bekijken hoe de toepasbaarheid van de e-module WWJK vergroot kan worden met inhoudelijke of digitale aanpassingen. 

Uitvoerende partij

Trajectum