Terug naar overzicht

2015-44: Weet Wat Je Kan E-Module

Doelgroep

Cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (IQ tussen 50/55 en 85), die vanwege grensoverschrijdend gedrag in de strafrechtketen terecht zijn gekomen, of dreigen daarin terecht te komen. 

Psycho-educatie als e-module

Eerder is bij KFZ in het kader van Call 2013-3 de psycho-educatie module 'Weet Wat Je Kan' ontworpen. In de module worden cliënten geïnformeerd over hun LVB en gewezen op het risico dat zij door hun LVB lopen om 'in de problemen te komen' en op de manieren om dat risico te verkleinen. Maar ook wordt de aandacht gevestigd op hun sterke kanten, waarmee zij hun zelfvertrouwen kunnen vergroten. De module richt zich nadrukkelijk (ook) op dagelijks begeleiders en naasten, die immers een belangrijke ondersteunende rol hebben voor iemand met een LVB. 
In dit project is deze psycho-educatie tot e-module doorontwikkeld. Een e-module heeft in zijn algemeenheid een aantal voordelen: het vergroot de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van zorg en het geeft de patiënt (een groter gevoel van) meer regie op de eigen behandeling. Ook blijkt uit onderzoek dat patiënten die online aan hun behandeling werken het succes van de behandeling meer aan de eigen inzet toeschrijven dan aan de behandelaar. De modules zijn in eigen tempo (en op elk gewenst moment) te maken, gemakkelijk terug te kijken en kunnen samen met de trainer worden doorgelopen. Het gebruik van filmpjes en illustraties in strip-vorm maken de module toegankelijk en aantrekkelijk. 

Toepassing en effect

Trajectum heeft de inzet van de e-module getoetst in de praktijk waarbij bij cliënten werden bevraagd op beleving en gebruiksvriendelijkheid van deze e-module. Daaruit blijkt dat de cliënten de werkvorm leuk vinden, ze ervaren een groter gevoel van regie en de trainer/behandelaar staat hen terzijde. Voor het gebruik van de (e-)module is een goede training van belang en ook deze heeft een e-learning ondersteuning in de vorm van een instructiefilm. In de film doen ook enkele cliënten hun verhaal, zij vertellen wat LVB voor rol speelt in hun leven en hoe de module hen heeft geholpen om met hun beperking om te gaan.

Uitvoerende Partij

Trajectum en Transfore in samenwerking met Minddistrict

Eindproduct

De E-module is beschikbaar via het e-health platform van Minddistrict en Karify, en binnenkort ook bij “Jouw Omgeving’.

Het kernproductbestaat uit het handboek, de trainershandleiding, de losse hoofdstukken, werkboeken en samenvattende kaarten en is  hier te vinden.

Lees hier ook het artikel over Weet Wat Je Kan in het Tijdschrift voor Directieve Therapie (sept 2017).

Op 24 juni 2020 is de interventie Weet Wat Je Kan beoordeeld door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies als Goed Onderbouwd. Lees hier het beoordelingsrapport