Terug naar overzicht

2021-152: Doorontwikkeling Helpers en Helden

Doelgroep

(Forensische) cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Helpers en Helden

In 2016 werd de call “Helpers en Helden: SFT bij LVB patiënten” (call 2014-25) opgeleverd. De module is een vertaalslag van reguliere (forensische) schematherapie voor (forensische) cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblemen. Het beoogt bij te dragen aan het verminderen van delictgedrag en het versterken van competenties bij cliënten met een LVB. Helpers en Helden bestaat uit een theoretische handleiding, een behandelprotocol, een sessieprotocol, een kaartenset en werkboeken voor deelnemers en het steunsysteem.

De huidige call is de doorontwikkeling van Helpers en Helden waarna de module nog iets beter bruikbaar en toepasbaar zal zijn in de praktijk. De module vraagt geen grootscheepse doorontwikkeling, maar kan op bepaalde punten net iets beter passend worden gemaakt. Op basis van de knelpunten werden drie aanbevelingen voor doorontwikkeling gedaan:

  1. Laat de module Helpers en Helden meer aansluiten bij de diversiteit van het veld;
  2. Veralgemeniseer het gebruik van de kaartenset en modi taalgebruik;
  3. Integreer richtlijnen voor fase 2 in fase 1

Uitvoerende partij

Trajectum in samenwerking met de Rooyse Wissel.