Terug naar overzicht

2014-25: Helpers en Helden: SFT voor LVB

Doelgroep

Cliënten met een IQ van 60 tot 80, bij wie sprake is van licht tot ernstige verstandelijke beperkingen op het conceptuele, sociale en praktische domein. Daarnaast is er sprake van (een geschiedenis van) probleemgedrag en een matig tot hoog recidiverisico.

Helpers & Helden 

In 2015 heeft de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie de behandeling van Schema Focused Therapy (SFT) erkend. Dit betreft een variant die voor het forensische veld is aangepast voor de behandeling van cliënten met een persoonlijkheidsstoornis waarbij sprake is van een (geschiedenis) van probleemgedrag en een matig tot hoog recidiverisico. Deze behandeling is echter niet geïndiceerd voor cliënten met LVB, omdat deze behandeling vraagt om een meta-cognitief vermogen, ofwel het vermogen om te reflecteren op het eigen denken, voelen en gedrag. Dit is bij mensen met een LVB doorgaans beperkt. De conceptuele en intellectuele beperkingen kunnen het lastig maken om reguliere SFT te begrijpen en dus om deze behandelvorm goed in te zetten. De uitvoerders van dit project hebben gewerkt aan een vertaalslag die SFT ook inzetbaar maakt voor de (forensische) LVB doelgroep. De naam "Helpers en Helden", verwijst naar de doelstelling van deze behandeling: het versterken van gezonde modi.

Resultaten

SFT voor LVB is als pilot uitgevoerd binnen fpc De Rooyse Wissel en Trajectum. De ervaringen van zowel behandelaren als patiënten met het werken met deze methodiek waren positief. "Helpers en Helden" bestaat uit een theoretische handleiding, een behandelprotocol, een sessieprotocol, een kaarten set en werkboeken voor deelnemers en het steunsysteem. Het zogenoemde steunsysteem is daarbij gedefinieerd als de behandelverantwoordelijke, de behandelaar, de gedragsdeskundige, de persoonlijk begeleiders, sociotherapeuten en/of andere begeleiders of familieleden. Het product is niet alleen toepasbaar bij forensische cliënten, maar ook bij cliënten met een LVB uit de reguliere GGZ en gehandicaptenzorg. In de komende jaren wordt er uitgebreider onderzoek verricht naar de bruikbaarheid en effectiviteit van SFT voor LVB. Ook is het plan om SFT voor LVB bij meer instellingen te implementeren. Het doel is om SFT voor LVB uiteindelijk in te dienen bij de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Uitvoerende partij

FPC De Rooyse Wissel & Trajectum

Eindproduct