Terug naar overzicht

2016-54: Krachtgericht werken aan veiligheid binnen de Maatschappelijke Opvang

Doelgroep

Medewerkers binnen de Maatschappelijke Opvang (MO) die met forensische cliënten werken.

Krachtgericht werken aan veiligheid binnen de Maatschappelijke Opvang

Uit een inventarisatie in het veld van de maatschappelijke opvang (Pre-call 2015-40) is gebleken dat er winst valt te behalen in het verbeteren van krachtgericht werken aan veiligheid in de maatschappelijke opvang. In de afgelopen jaren zijn er in de Maatschappelijke Opvang (MO) diverse ernstige incidenten geweest. Onder medewerkers van opvanginstellingen is er dan ook grote behoefte aan ondersteuning bij het creëren van veiligheid in de begeleiding en opvang van (forensische) cliënten. Medewerkers ervaren in de praktijk een zekere spanning tussen enerzijds het ondersteunend en begeleidend werken en anderzijds de noodzaak om bij ervaren onveiligheid te beheersen en te sanctioneren. Meer specifiek is er behoefte aan inzicht in de wijze waarop medewerkers krachtgericht kunnen werken zonder onnodig over te schakelen op beheersing en de toepassing van dwang en drang om de veiligheid te waarborgen. In dit onderzoek is bekeken welke factoren van belang zijn voor het vormgeven van een zo veilig mogelijk leefklimaat dat de kansen op succesvolle resocialisatie optimaliseert

Hiernaast is er een werkboek ontwikkeld dat de professional handvatten biedt om bij het werken met cliënten met forensische of soortgelijke problematiek, veiligheid en de kansen op resocialisatie te bevorderen. Het werkboek biedt verdieping en theoretische achtergrond van het kortere handelingsprotocol. In het handelingsprotocol staan alle praktische handelingsadviezen uit het werkboek op een rij.

Uitvoerende partij

HVO Querido i.s.m. Hogeschool Leiden

Eindproduct