Terug naar overzicht

2020-127: Vooronderzoek doorontwikkeling e-modules psycho-educatie

Doelgroep

Volwassenen in de forensische doelgroep die gebruik willen maken van de e-health modules gericht op psycho-educatie.

Doorontwikkeling e-Health modules psycho-educatie

Begin 2015 is besloten om eHealth-modules gericht op psycho-educatie voor volwassenen te ontwikkelen voor de forensische doelgroep. De inzet van psycho-educatie door eHealth helpt immers om tijd en kosten te besparen. Op dit moment worden de modules nog onvoldoende gebruikt door forensische ambulante instellingen.

Het doel van dit huidige project was het doen van ‘onderzoek’ om te achterhalen wat er nodig is aan doorontwikkeling zodat het product technisch gezien door (vrijwel) alle forensische ambulante instellingen gebruikt kan worden en het aanbod in voldoende mate voldoet aan de behoeften van de behandelaars en cliënten. Om het doel te bereiken, was het enerzijds nodig om een beeld te krijgen over hoe vaak de modules worden toegepast en aan welke randvoorwaarden (technisch gezien) er voldaan moet worden om het gebruik van de specifieke modules te bevorderen. Anderzijds is er geïnventariseerd in wat ervoor nodig is om beter aan te sluiten bij de inhoudelijke behoeften van diverse forensische instellingen, zodat er voldoende draagvlak zal zijn voor het product. Als aan deze eisen voldaan kan worden, dan zal het product beter implementeerbaar zijn en vaker gebruikt worden. Om die reden is er in het eindrapport veel aandacht besteed aan verbetersuggesties ten behoeve van een verbeterde implementatie van het product.

De resultaten die geleverd worden zijn:

  • Een eindrapportage met de bevindingen uit het vooronderzoek, waaronder een opsomming en advies van wat er qua doorontwikkeling dient te gebeuren, maar ook op welke manier dit het beste kan worden aangepakt.
  • Er wordt een plan van aanpak beschreven over de wijze waarop de doorontwikkeling en een bredere implementatie vormgegeven kan worden.

Resultaten

Concluderend is er nog steeds behoefte aan het product. Wel dienen de modules inhoudelijk verbeterd te worden, net als de (rand)voorwaarden voor verdere implementatie. Er is tevens vraag naar het geschikt maken van de modules voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). Suggesties voor doorontwikkeling van het product worden in dit rapport gedaan. Om implementatie en draagvlak te bevorderen is het aan te bevelen om verschillende instellingen te betrekken bij de doorontwikkeling.

Uitvoerende partij

De Waag.