Terug naar overzicht

2020-127: Vooronderzoek doorontwikkeling e-modules psycho-educatie

Doelgroep

Volwassen in de forensische doelgroep die gebruik willen maken van de e-health modules gericht op psycho-educatie

Doorontwikkeling e-health modules psycho-educatie

Begin 2015 is besloten om eHealth-modules gericht op psycho-educatie voor volwassenen te ontwikkelen voor de forensische doelgroep. De inzet van psycho-educatie door eHealth helpt immers om tijd en kosten te besparen. Op dit moment worden de modules nog onvoldoende gebruikt door forensische ambulante instellingen.

Het doel van dit huidige project is het doen van ‘onderzoek’ om te achterhalen wat er nodig is aan doorontwikkeling zodat het product technisch gezien door (vrijwel) alle ambulante forensische instellingen gebruikt kan worden en het aanbod in voldoende mate voldoet aan de behoeften van de behandelaars en cliënten. Om het doel te bereiken, is het enerzijds nodig om een beeld te krijgen over hoe vaak de modules worden toegepast en aan welke randvoorwaarden (technisch gezien) er voldaan moet worden om het gebruik van de specifieke modules te bevorderen. Anderzijds zal geïnventariseerd worden wat ervoor nodig is om beter aan te sluiten bij de inhoudelijke behoeften van diverse forensische instellingen, zodat er voldoende draagvlak zal zijn voor het product. Als aan deze eisen voldaan kan worden, dan zal het product beter implementeerbaar zijn en vaker gebruikt worden. Om die reden zal er in het eindrapport veel aandacht worden besteed aan verbetersuggesties ten behoeve van een verbeterde implementatie van het product

De resultaten die geleverd worden zijn:

  • Een eindrapportage met de bevindingen uit het vooronderzoek, waaronder een opsomming en advies van wat er qua doorontwikkeling dient te gebeuren, maar ook op welke manier dit het beste kan worden aangepakt.
  • Er wordt een plan van aanpak beschreven over de wijze waarop de doorontwikkeling en een bredere implementatie vormgegeven kan worden.

Uitvoerende partij

De Waag.