Terug naar overzicht

2014-28: E-health psycho-educatie

Doelgroep

Cliënten (en hun naasten) in de forensische (ambulante) zorg, die met een cluster B-persoonlijkheidsstoornis, depressie, een ontwikkelingsstoornis (autisme, AD(H)D) of PTSS te maken hebben en gebruik willen maken van online psycho-educatie. 

Psycho-educatie in de forensische zorg

Hoewel de ontwikkeling van e-health in o.a. de reguliere geestelijke gezondheidszorg een enorme vlucht heeft genomen, zijn deze toepassingen binnen de forensische geestelijke gezondheidszorg minder ver ontwikkeld. In dit onderzoek is er gekeken naar e-health toepassingen op het gebied van psycho-educatie die vertaald en doorontwikkeld konden worden naar het forensische zorgveld. Succesvol gebleken e-health toepassingen uit het reguliere zorgveld kunnen ook voor het forensische zorgveld veel bieden. Er is daarbij gelet op toepassingen die effectief en aantrekkelijk zijn gebleken voor behandelaren en patiënten om mee te werken. In dit onderzoek is naar specifieke stoornissen gekeken; cluster B-persoonlijkheidsstoornissen, depressie, autisme, AD(H)D en PTSS. Er is hiervoor gekozen omdat deze psychopathologie relatief gezien vaak voorkomt binnen de forensische doelgroep en tevens vaak gerelateerd is aan het delictgedrag dat speelt.  

Toepassing en effect

In deze e-module wordt er voor elke stoornis specifieke informatie gegeven die ertoe dient cliënten en hun naasten meer inzicht te verschaffen in de stoornis en de manier waarop dit effect kan hebben op hun dagelijkse leven. Ook wordt er gekeken naar hoe een stoornis een link kan vormen met strafbaar gedrag. Bij elke stoornis worden bijbehorende criteria of kenmerken genoemd en wordt er gebruik gemaakt van ervaringsverhalen. Zo kunnen cliënten en hun naasten kijken naar wat er mogelijk ook bij hen speelt en waar ze zich in herkennen. Daarnaast worden er tips gegeven die mensen kunnen toepassen om zo minder last te hebben van de stoornis in de dagelijkse praktijk en wordt er gekeken welke behandeling eventueel mogelijk is voor de stoornis. Hoewel de modules zijn ontwikkeld voor cliënten in een ambulante behandelsetting, zijn deze in principe ook te gebruiken in klinische setting wanneer er (begeleide) internettoegang mogelijk is.

Uitvoerende partij

De Waag

Eindproduct

De e-modules zijn op dit moment alleen beschikbaar via het e-health platform van Karify. Er wordt momenteel aan gewerkt om de modules tevens beschikbaar te maken voor het e-health platform van Minddistrict.