Terug naar overzicht

2019-98: Verband middelengebruik en criminaliteit voor de (verslavings)reclassering

Doelgroep

Cliënten in de (verslavings)reclassering. 

Handelingsprotocol

In 2015 is er door middel van een literatuurstudie onderzoek gedaan naar de state of art van kennis over het verband tussen middelengebruik en criminaliteit die relevant is voor de reclasseringscontext (Call 2014-20). De literatuurstudie gaf ondersteuning voor drie verklaringsmodellen die relatie tussen middelengebruik en criminaliteit beschrijven. Deze relaties werden steeds verder uitgediept en hier kwamen diverse adviezen uit voort. Doordat in de literatuurstudie de reclasseringscontext was losgelaten en door beperkte consultatie van experts ontbrak het hier en daar aan diepgang wanneer het gaat om aanbevelingen voor de reclasseringspraktijk. Vanuit KFZ werd geconstateerd dat een meer volledige consultatie van experts uit het veld en wetenschap mogelijk tot meer vernieuwde en concrete concrete adviezen voor de werkpraktijk kan leiden. 

In dit onderzoek wordt op basis van literatuur, multidisciplinaire richtlijnen, good practice bij verschillende onderdelen van de verslavingsreclassering omtrent combinaties van middelen en delictgerag, signalering en hiaten een handelingsprotocol geschreven. In dit handelingsprotocol zullen concrete richtlijnen beschreven worden hoe te handelen in de verschillende onderdelen van de reclassering omtent de verschillende vormen van middelengebruik, verschillende vormen van criminaliteit, verschillende relaties daartussen.  

Uitvoerende partij

Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met Hogeschool Utrecht, Saxion Hogeschool, Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en Reclassering Nederland, regio Noord-Oost Nederland. 

Resultaten

In dit onderzoek is een handelingsprotocol ontwikkeld voor de (verslavings)reclassering met betrekkig tot de relaties tussen middelengebruik en criminaliteit. Het eindproduct bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel is het handelingsprotocol 'Middelengebruik en Criminaliteit'. Het handelingsprotocol beschrijft voor afzonderlijke middelen welke relaties in de literatuur worden gevonden met criminaliteit en bevat aanbevelingen voor de (verslavings)reclasseringspraktijk. Daarbij bevat ieder hoofdstuk een stappenplan voor het gewenste proces en een stroomschema ter verduidelijking. Het tweede deel is informatief en beschrijft de achtergrond en de onderbouwing van het protocol en is met name geschikt voor beginnende reclasseringswerkers, maar kan ook worden gebruikt als naslagwerk voor ervaren reclasseringswerkers. 

Eindproduct