Terug naar overzicht

2022-179: Rapid realist review naar effectiviteit van forensische zorg voor personen met een LVB

Doelgroep

Forensische zorginstellingen die personen met een licht verstandelijke beperking behandelen.

Effectieve behandeling bij personen met een LVB

In de strafrechtketen zijn mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) oververtegenwoordigd. Doordat een LVB niet altijd goed te herkennen is, bestaat er een risico op onbegrip en overvraging. Er zijn verschillende handreikingen geschreven, bijvoorbeeld voor het omgaan met gedetineerden en verdachten met een LVB. Deze handreikingen bevatten tips voor de communicatie met en bejegening van personen met een LVB. Uit het project Kennisagenda voor forensische cliënten met een LVB 2021-2025 van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) blijkt echter dat er nog onvoldoende kennis is over hoe forensische behandelingen dienen te worden ingericht om optimaal effectief te zijn voor de LVB-populatie.

Het Risk-Need-Responsivity model stelt dat om effecten te behalen, de behandeling niet alleen afgestemd dient te worden op het risico op recidive en op de criminogene factoren, maar ook op de persoon van de dader, waaronder ook de intelligentie en het lerend vermogen vallen. Het is dan ook belangrijk om meer zicht te krijgen op wat werkt voor wie, wanneer en waarom. In dit project wordt gekeken naar effecten van behandeling, maar ook naar de interactie met de context en kenmerken van de persoon in relatie tot die behandeleffecten. Er wordt een rapid realist review uitgevoerd om een koppeling te maken tussen bestaande interventies gericht op mensen met een LVB binnen de forensische zorg en de uitkomsten daarvan, met aandacht voor contextuele factoren (setting en kenmerken van populatie) en mechanismen (cognitieve, emotionele en gedragsmatige reacties van cliënten op de interventies). Om goed aan te sluiten bij de praktijk worden wetenschappers, praktijkprofessionals en cliënten betrokken bij het project. 

Uitvoerende partij

Onderzoeksinstituut IVO in samenwerking met Hogeschool Leiden, Zuyd Hogeschool, Landelijk Kenniscentrum LVB, Tactus en Expertisecentrum De Borg.