Terug naar overzicht

2019-120: Evaluatie en inventarisatie behoeften LVB-populatie in de forensische zorgverlening: kennisagenda

Doelgroep

GGZ instellingen, VG instellingen en RIBW instellingen die forensische zorg leveren, of die cliënten met een LVB opnemen die uit de forensische zorg uitstromen.

Kennisagenda voor forensische cliënten met een LVB

In  2014 is een inventarisatie opgesteld met onderzoeksonderwerpen voor de forensische zorg voor cliënten met een LVB. Nu een groot aantal van de onderzoeksonderwerpen door projecten, gefinancierd door het KFZ is opgepakt is het moment gekomen om achteruit én vooruit te kijken: hebben de projecten opgeleverd wat er van verwacht werd? Zijn er achteraf, met de kennis van nu, lacunes te constateren? Wat zijn de wensen voor de doelgroep voor de komende vijf jaar?

Middels het opstellen van een kennisagenda voor de komende vijf jaar worden zowel vragen van de werkvloer, als de thema;s in wetenschappelijk onderzoek, gebundeld tot een prioriteringslijst. Doel hiervan is het komen tot een kennisagenda voor forensische cliënten met een LVB die breed gedragen wordt door het veld. Tot het veld behoren GGZ instellingen, VG instellingen en RIBW instellingen die forensische zorg leveren, of die cliënten opnemen die uit de forensische zorg uitstromen. De onderzoeksvragen die in de kennisagenda zijn opgenomen worden geprioriteerd waarbij het vooral van belang is draagvlak, samenhang en de verbinding te zoeken, zodat de belangrijke onderzoeksthema's breed gedragen worden. Naast onderzoeksvragen worden ook implementatievragen geïnventariseerd.

Uitvoerende partij

Stichting Expertisecentrum SGLVG De Borg in samenwerking met: VGN en de leden van de VGN die forensische zorg leveren en het Kennisplein VGN, GGZ Nederland, en de leden die forensische zorg leveren, leden van Valente die forensisch wonen en opvang leveren, het kenniscentrum LVB, de Radboud Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en Tranzo.