Terug naar overzicht

2019-109: Partnergeweld Problematiek in beeld

Doelgroep

Behandelaren die werken met plegers en slachtoffers van partnergeweld.

Typologieën  groep 'partners' van partnergeweld

Behandeling van partnergeweld heeft altijd als doel het geweld te stoppen en de kans op nieuwe incidenten te verkleinen. In de behandelpraktijk van de Waag wordt behandeling afgestemd op het Risk-Need-Responsivity-model (het "RNR model": Andrews, Bonta & Hoge, 1990; Andrews & Bonta, 2007;2010). Juiste toepassing van de principes in dit model vergroot de kans op een effectieve behandeling van plegers van partnergeweld. Informatie over het recidiverisico, criminogene behoeften en de responsiviteit van de cliënt fungeert als belangrijk punt voor de inhoud van de behandeling. 

In bestaande literatuur worden al subtypes van plegers onderscheiden (Holtzwort--Munroe & Stuart, 1994; Graña, Redondo, Muñoz-Rivas & Cantos, 2014). Naar aanleiding van literatuur waarin subtypes van plegers worden onderscheiden om als input te dienen voor een RNR-gestuurde behandeling, rees de vraag of er ook bruikbare typologieën bestaan voor de partners van plegers. Door het bepalen van cliëntprofielen kunnen verschillende doelgroepen binnen een bepaalde (cliënt)populatie worden onderscheiden en voor deze verschillende doelgroepen kan het zorgaanbod verder gespecificeerd worden. 

Dit onderzoek beoogt de relatie tussen de psychopathologie van de aangemelde plegers en hun partners en de wederkerigheid van het geweld te onderzoeken en op zoek te gaan naar typologieën om de groep 'partners' beter in beeld te krijgen. Het doel hiervan is het uitbreiden van het bewustzijn en de kennis dat er bij partnergeweld een diversiteit aan psychische problemen kan spelen, mogelijk samenhangend met verschillende geweldsdynamieken. Met deze kennis kan het behandelaanbod beter afgestemd worden op de individuele problematiek van de pleger én diens partner. 

Uitvoerende partij

De Forensische Zorgspecialisten/De Waag.