Terug naar overzicht

2017-66: Partners van plegers relationeel geweld in beeld

Doelgroep

Cliënten en hun partners die in behandeling zijn voor het plegen van relationeel geweld.

Psychopathologie van partners in beeld

De behandeling van cliënten die worden aangemeld vanwege relationeel geweld, heeft altijd als doel het geweld te stoppen en de kans op nieuwe incidenten te verkleinen. In de behandeling wordt in eerste instantie ingezet op de individuele problematiek van de aangemelde cliënt, de pleger van het geweld. Deze groep cliënten is divers in psychopathologie, maar ook in de ernst, frequentie  en context van de mishandeling. Er wordt tijdens de behandeling niet alleen gekeken naar de individuele problematiek van de plegers, maar ook naar de relatiedynamiek tussen pleger en slachtoffer. Hierbij moet worden aangemerkt dat het onderscheid tussen ‘pleger’ en ‘slachtoffer’ niet altijd eenvoudig te maken is. In de behandeling wordt uitgezocht hoe een relatie tussen partners (of ouders) veiliger kan worden gemaakt, daarbij wordt niet alleen de problematiek van de aangemelde cliënt meegenomen, maar ook de manier waarop partners met elkaar interacteren. De eventuele problematiek van de partners wordt echter weinig in beeld gebracht, dit is immers ook niet de hoofdcliënt.

In dit onderzoek wordt een review gedaan om in kaart te brengen wat er reeds bekend is op het gebied van psychopathologie bij partners van plegers van relationeel geweld. In hoeverre wordt bijvoorbeeld aannemelijk geacht dat de psychopathologie van de partner van invloed is op de relatiedynamiek waar het geweld uit voorkomt? Tevens wordt er onderzocht hoe dit van invloed kan of zou moeten zijn op de manier waarop behandeling van de plegers nu wordt ingericht.

Uitvoerende partij

De Waag in samenwerking met Kairos (onderdeel van de Pompestichting).

Eindproduct