Terug naar overzicht

2020-126: Integratie van seksualiteit in de behandeling

Doelgroep

Patiënten in de gesloten forensische zorg.

Seksuele gezondheid

Binnen de forensische psychiatrie bestaat een gevarieerde expertise op het gebied van seksueel delictgedrag, maar veel minder op het gebied van seksuele gezondheid van zedenplegers en andere patiënten. Daarmee bedoelen we alle vormen van seksueel gedrag die niet tot schade leiden bij de persoon zelf of bij anderen. Zowel patiënten als behandelaren ervaren dit als een gemis. De overtuiging is dat forensische behandeldoelen idealiter zowel gericht zijn op het stoppen van ongezond gedrag (volgens het Risk Needs Responsivity model) als het bevorderen van gezond gedrag (volgens het Good Lives model). Op het gebied van seksualiteit komt dit laatste voor alle patiëntgroepen nog onvoldoende van de grond.

In dit project wordt ern een review van wetenschappelijk evidentie en een inventarisatie van best practices met betrekking tot gezonde seksualiteit en relatievorming in de gesloten forensische zorg (zowel FPC als FPK) gedaan. Daarnaast wordt de mening over de huidige praktijk onder patiënten geïnventariseers. Op basis hiervan zal een praktisch en concreet stappenplan voor het integreren van gezonde seksualiteit en relatievorming in de behandeling worden beschreven zodat een handreiking ontstaat. Daarbij zal de nadruk liggen op het integreren en bevorderen van seksuele gezondheid in de behandeling in de gesloten forensische zorg en het bevorderen van de handelingsbekwaamheid die daarvoor nodig is bij allen die bij de behandeling betrokken zijn. Er zal een aparte sectie worden gewijd aan ‘tips en trics’ in het omgaan met potentiele handelingsverlegenheid om seksualiteit bespreekbaar te kunnen/durven maken. Zowel behandelaars als patiënten weten niet goed hoe ze het gesprek over seksualiteit moeten aan gaan en voelen zich ongemakkelijk hierbij. De omgang met diverse responsiviteitsproblemen (LVB, autisme, psychopathie, culturele verschillen, etc.) zal in een apart hoofdstuk aan bod komen. Tot slot wordt er een implementatieplan ontwikkeld en gekoppeld daaraan het verslag van een eerste implementatie pilot-onderzoek in de deelnemende instellingen.

Uitvoerende partij

De Forensische Zorgspecialisten in samenwerking met de Oostvaarders kliniek, de Rooyse Wissel en de NL-ATSA, vereniging voor preventie van zedendelicten.