Terug naar overzicht

2021-149: Implementatie toolbox middelengebruik in de forensische zorg

Doelgroep

Organisaties in de klinische forensische zorg die gebruik maken van de toolbox middelengebruik in de forensische zorg

Implementatie handleiding middelengebruik

In april 2021 is door Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) decharge verleend aan het ontwikkelde voor call 2017-52. Hier is een praktische vertaalslag gemaakt op de eerder ontwikkelde richtlijn voor problematisch middelengebruik in de forensische zorg. Dit heeft geresulteerd in een toolbox met daarin een handreiking, praktische oefeningen, middeleninformatie, psycho-educatie en een poster. Ook is het Stap-voor-stap boekje geïntegreerd, om de relatie tussen middelengebruik en delictgedrag van de patiënt in beeld te brengen. Na een proces van ontwikkeling en productie van de toolbox is het nu tijd om deze te implementeren bij verschillende organisaties. Een warme overdracht van de toolbox verdiend aandacht, zodat de toolbox uiteindelijk in gebruik kan worden genomenzoals bedoeld is en beschreven in de handreiking. Binnen deze implementatiecall streeft de projectgroep ernaar om middels een pre- en implementatiepilot deze warme overdracht te bereiken, door o.a. webinars te organiseren en een training (plus train de trainer) te ontwikkelen, waarin constant met professionals geëvalueerd wordt. Het proces van implementatie wordt in deze call niet lineair, maar iteratief getest in een pre- en implementatiepilot. De lessons learned en de informatie die tijdens de pilots worden opgedaan, worden op een laagdrempelige en begrijpelijke manier verwerkt, zodat de eindgebruikers kunnen profiteren van de toolbox. Dit zal resulteren in een handleiding bij de oefeningen, een training voor medewerkers en een train-de-trainer.

Uitvoerende partij

Tactus verslavingszorg en de Oostvaarderskliniek (FPC)