Terug naar overzicht

2021-155: Handreiking en training werken met de reclasseringscliënt op afstand

Doelgroep

Reclasseringswerkers

Werken met reclasseringscliënten op afstand

In 2021 heeft de Hogeschool Utrecht bij de reclassering een onderzoek afgerond naar werken op afstand (Henskens et al, 2021). Gekeken is hoe reclasseringswerkers en cliënten online werken ervaren. Werkers en cliënten waren over het algemeen positief over het contact op afstand: men vond het flexibel en tijd- en kostenbesparend. Echter, een aanzienlijke groep reclasseringswerkers miste bepaalde vaardigheden om het werken op afstand voldoende inhoud te geven. Aanbevolen werd een handreiking op te stellen die reclasseringswerkers kunnen gebruiken bij het structureren van hun onlinegesprekken. In een training kunnen werkers leren meer inhoud en diepgang te geven aan de online begeleidingsgesprekken.

In het uit te voeren ontwikkelproject wordt er in eerste instantie uit gegaan van een handreiking en training, maar het kan ook zijn dat er in de analysefase besloten wordt dat andere interventies (bijvoorbeeld een e-module of een kort filmpje) meer passend zijn voor de doelen die bereikt willen worden. Voor de ontwikkeling van de handreiking en de training vormen de inzichten uit het onderzoek "Werken op afstand" het uitgangspunt. In zowel de handreiking als de training zal uitdrukkelijk aandacht worden besteed aan het waarborgen van doelmatigheid, toegankelijkheid en klantvriendelijkheid. HU-onderzoekers en medewerkers van de Reclasseringsacademie werken gezamenlijk aan de handreiking en de training: de HU-onderzoekers zijn hoofduitwerker van de handreiking en medewerkers van de Reclasseringsacademie van de training. Tussendoor wordt steeds geëvalueerd of de handreiking en training nog aansluiten bij het doel van de organisatie en de eerder uitgevoerde analyse.

Uitvoerende partij

Dit project wordt uitgevoerd door Hogeschool Utrecht en Reclasseringsacademie