Terug naar overzicht

Goed ernaast

Doelgroep

Naasten van cliënten/patiënten die in behandeling zijn in de forensische psychiatrie.

Goed Ernaast

Forensische problematiek heeft niet alleen veel invloed op cliënten en patiënten die de forensische zorg in moeten, maar ook op hun directe omgeving. Familie, vrienden en andere naasten krijgen te maken met de gevolgen van het (grensoverschrijdende) gedrag van de cliënt/patiënt en ervaren dit allen op hun eigen manier. Het kan daarbij prettig zijn om te weten dat je er als naaste niet alleen voor staat. Of om te weten dat de gevoelens en gedachten die het (vertoonde) gedrag van de cliënt/patiënt bij je op kunnen roepen, heel normaal zijn.
Het doorlopen van deze ondersteuningsmodule kan zorgen voor meer begrip voor de situatie en de eigen reactie hierop en kan naasten de (h)erkenning geven die soms nodig is. Met aandacht voor het specifieke karakter en de invloed van de forensische problematiek, is er bijvoorbeeld aandacht voor thema's als draagkracht/draaglast, aangeven van grenzen en het vragen om steun. Deze e-module voor naasten van cliënten/patiënten in forensische zorg is een laagdrempelige manier om meer te leren over welke impact het heeft om samen te leven met iemand die grensoverschrijdend/ strafbaar gedrag heeft vertoond. De e-module werkt  afwisselend met psycho-educatie en laagdrempelige oefeningen.

Uitvoerende partij

Transfore

Eindproduct

De module is beschikbaar op het platform van Minddistrict. U kunt ook om toegang tot de module verzoeken via de website van Transfore. Per 2023 is Goed Ernaast ook beschikbaar via het platform van Karify.