Terug naar overzicht

2020-125: Vooronderzoek doorontwikkeling "Goed Ernaast"

Doelgroep

Het Programma KFZ en de (potentiele) gebruikers van "Goed Ernaast".

Doorontwikkeling "Goed Ernaast"

Inmiddels is de module "Goed Ernaast" ruim 3 jaar in gebruik en is sindsdien 14 keer door naasten gebruikt (gemeten najaar 2020) . Daarom is het wenselijk om te onderzoeken of, en zo ja, op welke manier doorontwikkeling kan bijdragen aan werkzaamheid van de module en verdere landelijke implementatie.

Het doel van de deze call is daarom ook om te komen tot een onderzoeksrapportage waarin twee vragen worden beantwoord.

De eerste en belangrijkste onderzoeksvraag betreft: (1) Hoe dient het online modulair aanbod Goed Ernaast verder ontwikkeld en geïmplementeerd te worden om naasten optimaal te ondersteunen in hun rol als naaste?

De tweede onderzoeksvraag betreft: (2) Hoe kunnen meer naasten van patiënten met forensische problematiek beter gesteund worden bij vragen en problemen die ze tegen komen in hun rol als naaste?

Het rapport sluit af met een advies aangaande de wenselijkheid en haalbaarheid van doorontwikkeling en/of verdere implementatie van het aanbod, hierbij wordt ook de praktische kant van het doorontwikkelen meegenomen. 

Uitvoerende partij

Transfore in samenwerking met Minddistrict en Familieperspectief.

Resultaten

In dit vooronderzoek is gekeken naar de behoeften van naasten van patiënten in de forensische psychiatrie en is de e-module Goed Ernaast geëvalueerd. Uit de literatuurstudie en interviews bleek dat naasten in veel gevallen weinig ondersteuning ervaren, zowel in informatievoorziening als emotioneel. Deze gevoelens werden ondersteund door de professionals en experts die aangaven dat het niet altijd duidelijk is wie en op welk moment de naasten in beeld moet krijgen. Het inzetten van een online module die naasten zelfstandig kunnen gebruiken lijkt wenselijk. Echter, een goede implementatie van Goed Ernaast is enkel haalbaar als een naastenbeleid duidelijk is vormgegeven in een instelling. Daarom adviseren onderzoekers om eerst het draagvlak van de e-module bij naasten en forensische instellingen te onderzoeken, alvorens Goed Ernaast verder ontwikkeld en geïmplementeerd wordt.

Eindproduct