Terug naar overzicht

2019-104: Effectiviteitsstudie Grip App

Doelgroep

De doelgroep zijn de daders en de behandelaars van daders van huiselijk geweld. 

Doel

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld, heeft grote schadelijke gevolgen voor de slachtoffers en brengt veel kosten met zich mee voor de maatschappij. Daderbehandeling is één van de manieren waarop getracht wordt huiselijk geweld te bestrijden. Helaas blijkt uit internationale meta-analyses dat behandeling geen tot weinig effect sorteert. In de praktijk wordt gemerkt dat het leren nemen van een time-out vaak erg moeizaam gaat.

De ontwikkelde Grip-app, die gekoppeld is aan een wearable zoals een hartslagmeter of smartwatch, geeft feedback over hartslagvariabiliteit (HRV) en stemvolume. Dit zijn biomarkers die in de literatuur worden gekoppeld aan het spanningsniveau, het vermogen tot top-down zelfcontrole (HRV) en aan boosheid (stemvolume). Er wordt met dit onderzoek onderzocht of het gebruik van biofeedback met de GRIP-app en een hartslagmeter (Polar H7 borstband) leidt tot een grotere afname van huiselijk geweld, vergeleken met de standaardbehandeling, specifiek de Veiligheidsmodule waarin aandacht is voor zelfcontrole door middel van het nemen van een time-out. Onderzoek op dit gebied staat in de kinderschoenen en hopelijk wordt er met dit onderzoek een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van kennis en om richting te kunnen geven aan toekomstig onderzoek en praktijkinterventies.

Uitvoerende partij

De Waag  in samenwerking met Peter de Looff - Fivoor