Terug naar overzicht

2014-30: E-health: GRIP-app

Doelgroep

Forensische psychiatrische patiënten die kampen met (ernstige) agressieproblematiek en die slechts geringe beheersingsvaardigheden en/of gebrekkige mate van impulscontrole hebben.

Goede Reactie Is Preventie - GRIP-app

De applicatie "Goede Reactie Is Preventie", afgekort tot de GRIP-app richt zich op twee doelen: het signaleren en leren herkennen van stress alsmede boosheid enerzijds en het monitoren en leren beheersen van deze gevoelens anderzijds. Aan de hand van twee zogenaamde 'biomarkers' wordt het stressniveau bij de cliënt gedetecteerd door het meten van de hartslag via een polsbandje of horloge en wordt de mate van boosheid gemeten aan de hand van het stemvolume via een geluidssensor in de smartphone. De cliënt kan er voor kiezen via een signaal van de smartphone erop gewezen te worden als de metingen boven de vooraf vastgestelde (individueel aan te passen)grenzen uit komen. Hierdoor kan de cliënt tijdig reflecteren op de situatie. Het tweede doel, het monitoren en leren beheersen van deze gevoelens, wordt ondersteund doordat er wordt gewerkt met een signalerings- en veiligheidsplan om het stress- en boosheidsniveau te reguleren. Een onderdeel daarvan is de toolbox die bestaat uit oefeningen of games die erop gericht zijn om stress en boosheid te verminderen, impulsen te leren controleren en om beheersingsvaardigheden te verbeteren. Zo kan een cliënt bijvoorbeeld oefeningen doen om te leren ontspannen, de ademhaling te reguleren of de aandacht te focussen. De oefeningen zijn per cliënt aan te passen aan de individuele situatie.

Uitvoerende partij

De Waag

Eindproduct

De app is beschikbaar voor Android en iOS.