Terug naar overzicht

2019-106: Doorontwikkeling justitiële interventie Leefstijltraining 24/7

Doelgroep

Gecertificeerde gedragstrainers en de deelnemers van de training (ambulant behandelde justitiabelen met problematisch middelengebruik en/of comorbide psychiatrische stoornissen, waarbij het middelengebruik interfereert met een adequate behandeling en/of de kans op recidive vergroot).

Doorontwikkeling Leefstijltraining 24/7

In 2015 werd de Leefstijltraining Justitabelen i.c.m. contingency management (LSJL+CM) (Call 2013-1) opgeleverd. Dit is een interventie voor justitiabelen die een delict hebben gepleegd of verdacht worden van het plegen van een delict onder invloed van middelen en/of door gokken waarbij een verband wordt verondersteld tussen het middelengebruik/gokken en het delictgedrag. Het doel is dat de deelnemer na afronding van de training meer kennis heeft over het middelengebruik en/of delictgedrag en meer inzicht heeft in de eigen patronen die leiden tot delictgedrag. Het doel van deze interventie is om de kans op delinquent gedrag te verkleinen. 

De Leefstijltraining 24/7 was echter toe aan een update. De training moest met name minder cognitief gemaakt worden waardoor de training laagdrempeliger wordt. Het doel van dit project was om de Leefstijltraining 24/7 te actualiseren volgens de nieuwste inzichten en de handleidingen gebruiksvriendelijk te maken.

Uitvoerende partij

IVO in samenwerking met SVG. 

Resultaten

De conclusie van het project is dat de training Leefstijl 24/7 op de volgende hoofdpunten
aanpassing behoefde:

  • Schrappen van het hebben van een lichte verstandelijke beperking (LVB) als
    uitsluitingscriterium en aanpassen van de training aan deze doelgroep;
  • Oplossingsgericht werken als methode inpassen binnen de training, als aanvulling op
    Motivational Interviewing;
  • De omslag maken van aandacht voor risicofactoren naar (meer) aandacht voor positieve
    beïnvloeding en beschermende factoren.