Terug naar overzicht

2019-106: Doorontwikkeling justitiële interventie Leefstijltraining 24/7

Doelgroep

Gecertificeerde gedragstrainers en de deelnemers van de training (ambulant behandelde justitiabelen met problematisch middelengebruik en/of comorbide psychiatrische stoornissen, waarbij het middelengebruik interfereert met een adequate behandeling en/of de kans op recidive vergroot).

Doorontwikkeling Leefstijltraining 24/7

In 2015 werd de Leefstijltraining Justitabelen i.c.m. contingency management (LSJL+CM) (Call 2013-1) opgeleverd. Dit is een interventie voor justitiabelen die een delict hebben gepleegd of verdacht worden van het plegen van een delict onder invloed van middelen en/of door gokken waarbij een verband wordt verondersteld tussen het middelengebruik/gokken en het delictgedrag. Het doel is dat de deelnemer na afronding van de training meer kennis heeft over het middelengebruik en/of delictgedrag en meer inzicht heeft in de eigen patronen die leiden tot delictgedrag. Het doel van deze interventie is om de kans op delinquent gedrag te verkleinen. 

De Leefstijltraining 24/7 is echter toe aan een update. De training moet met name minder cognitief gemaakt worden waardoor de training laagdrempeliger wordt. Het doel van dit project is om de Leefstijltraining 24/7 te actualiseren volgens de nieuwste inzichten en de handleidingen gebruiksvriendelijk te maken.

Uitvoerende partij

IVO in samenwerking met SVG.