Terug naar overzicht

2019-99: Doorontwikkeling handreiking middelencontrole voor reclasseringswerkers

Doelgroep

Deze handreiking kan gebruikt worden in de ambulante setting waarin gewerkt wordt met forensisch patiënten waarbij sprake is van middelenproblematiek of verslaving.

Handelingsprotocol

In 2017 is de handreiking middelencontrole in de ambulante context van de reclassering (Call 2015-21) opgeleverd. Het doel van deze handreiking was om reclasseringsmedewerkers inzicht te geven in de laatste ontwikkelingen in het uitvoeren van middelencontrole. Gemerkt wordt dat de opgeleverde handreiking nog te veel ruimte geeft voor een eigen invulling, het onduidelijk is welke testmethoden en test-procedures er momenteel worden toegepast in het veld (forensische zorg en reclassering), er nieuwe ontwikkelingen zijn die nader onderzoek behoeven en aan welke concrete invulling van een handelingsprotocol behoefte is.

Het doel van dit project is het voorbereiden van de uitwerking van de handreiking tot een handelingsprotocol. Hierbij wordt ingezoomd op de verbinding van middelencontroles met gedragsinterventies, ambulante behandeling en toezicht. Dit project zal leiden tot een concreet voorstel voor ontwikkeling van een handelingsprotocol middelencontrole vanuit de forensische zorg in samenwerking met reclassering. 

Uitvoerende partij

IVO (Instituut voor Onderzoek en Leefwijzen en Verslaving) in samenwerking met SVG  en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. 

Resultaten

In dit project is onderzocht of een update van de eerder ontwikkelde handreiking middelencontroles in de ambulante context van de reclassering (Call 2015 - 21) gewenst is. Uit het onderzoek blijkt dat de handreiking weinig bekend is onder professionals. Er moet nog aandacht besteed worden aan opleiding en implementatie en er is behoefte aan afstemming en helderheid over hoe middelencontrole dient te worden ingezet in reclasseringstoezicht en verslavingsbehandeling. In het algemeen is het belangrijk dat er aandacht komt voor hoe de adviezen in de handreiking moeten worden toegepast. 

In combinatie met de onbekendheid van de handreiking in het veld is de conclusie van het project dat een opleidingsaanbod zinvoller is dan het doorontwikkelen van de handreiking. 

Eindproduct