Terug naar overzicht

2015-21: Protocol voor middelencontrole in reclasseringscontext

Doelgroep

Deze handreiking kan als standaard gebruikt worden in de ambulante setting waarin gewerkt wordt met forensisch patiënten waarbij sprake is van middelenproblematiek of verslaving.

Best practice middelencontrole

Vanuit justitie worden in toenemende mate voorwaardelijke sancties opgelegd met middelencontrole als bijzondere voorwaarde. De inzet van controles neemt daardoor toe en daarmee de behoefte om de controle op middelengebruik te professionaliseren en standaardiseren. Dit is zowel van belang voor de reclassering al voor de forensische psychiatrie. In de praktijk blijkt dat middelencontrole op veel verschillende manieren plaatsvindt; zelfs binnen dezelfde organisatie worden soms verschillende werkwijzen gehanteerd met hun eigen onderbouwing. Het gevolg hiervan is dat het waarborgen van de kwaliteit van de controle niet altijd mogelijk is. Behalve voor de reclassering en forensische GGz bleek ook voor de diagnostische centra de professionalisering en standaardisatie van middelencontrole in de ambulante omgeving een wens.

Handreiking middelencontrole

Het doel van dit project was het ontwikkelen van een handreiking voor reclasseringsmedewerkers die hen inzicht geeft in de laatste ontwikkelingen in het uitvoeren van middelencontrole. De opgeleverde handreiking is gebaseerd op een internationale literatuurstudie naar de state-of-the-art methodieken wat betreft middelencontrole. Daarnaast is een veldonderzoek gedaan naar best-practices bij de verschillende samenwerkingspartners in deze context. Omdat deze handreiking specifiek is ontwikkeld voor de reclasseringscontext, is er nader geconcretiseerd wie welke verantwoordelijkheden heeft als het gaat om middelencontrole en bijvoorbeeld ook over hoe resultaten hiervan richting (ambulante) behandeling teruggekoppeld kunnen worden. De handreiking biedt tevens een concreet overzicht van de aantoonbaarheid (in uren/dagen) van drugs in speeksel/urine als naslagwerk. De handreiking is algemeen geformuleerd waarbij moet worden opgemerkt dat er regiogebonden verschillen zullen zijn in de concrete uitvoering hiervan in de werkpraktijk. De handreiking is ook geschikt voor andere professionals die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met het inzetten van middelencontrole in de ambulante setting.  

Uitvoerende partij

Verslavingszorg Novadic Kentron i.s.m. Diagnostiek voor U (DvU) en FPK De Woenselse Poort.

Eindproduct

Het eindproduct van deze call is via info@kfz.nl vrij op te vragen door medewerkers van forensische zorginstellingen.