Terug naar overzicht

2018-83: Doorontwikkeling gedragsinterventie Alcohol en Geweld

Doelgroep

(Jong)volwassen justitiabelen die veroordeeld zijn voor een geweldsdelict dat is gepleegd onder invloed van alcohol. De minimum leeftijd om deel te nemen is 18 jaar. Er wordt een uitzondering gemaakt voor 16 en 17 jarigen die zijn veroordeeld onder het volwassenstrafrecht vanwege hun geestelijke ontwikkeling en/of een misdrijf te ernstig wordt gevonden voor het opleggen van een jeugdstraf.

Doorontwikkeling

De interventie is gericht op  het voorkomen van agressief gedrag, met name door het veranderen van alcoholgebruik in situaties die kunnen leiden tot geweld. Om dit te bereiken richt de training zich enerzijds op bewustwording, anderzijds op (gedrags)verandering. Deelnemers krijgen onder andere inzicht in de relatie tussen (overmatig) alcoholgebruik en agressief gedrag, risicosituaties voor agressie en de rol van alcohol daarin, en de voor- en nadelen die verandering van het alcoholgebruik in risicosituaties kan hebben. Met behulp van oefeningen leren zij sociale druk herkennen en in risicosituaties alcohol te weigeren en/of agressie te voorkomen. Tevens leren zij zelfcontrolemaatregelen toe te passen om overmatig alcoholgebruik en agressief gedrag tegen te gaan.De training wordt extramuraal aangeboden en bestaat uit 2 individuele gesprekken en 9 groepsbijeenkomsten.

In september 2017 heeft de deelcommissie Justitiële interventies de aanvraag voor verlenging van de erkenning niet gehonoreerd. De erkenningscommissie oordeelde dat de interventie onvoldoende rekening houdt met de principes van Risc, need en responsivity (Andrew & Bonta, 2010). Dit wordt onder andere toegespitst in de kritiek dat de interventie en doelgroep niet voldoende op elkaar aansloten en de relatie Alcohol en Geweld onvoldoende is onderbouwd. Naar aanleiding van deze kritiek van de erkenningscommissie is de interventie herzien. Het resultaat hiervan is de huidige versie 'Justitiële Interventie Alcohol en Geweld 3.0'.

Uitvoerende partij

Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) in samenwerking met Instituut voor Leefwijzen en Verslaving (IVO) en Novadic-Kentron. 

Eindproducten