Terug naar overzicht

2021-159: Doorontwikkeling e-Health modules psycho-educatie

Doelgroep

Volwassenen in de forensische doelgroep die gebruik willen maken van de e-health modules gericht op psycho-educatie.

Doorontwikkeling e-Health modules psycho-educatie

De coronacrisis heeft het 'blended' werken in een stroomverscnelling gebracht: steeds meer forensische GGZ-instellingen bieden cliënten een combinatie van face-to-face behandeling en digitale zorg aan. Voor forensische instellingen wordt het aanbieden van content middels e-Health in combinatie met face tot face behandelingen als een meerwaarde ervaren. Het blijkt immers de motivatie en effectiviteit te vergroten en zou tijd en kostenbesparend kunnen zijn.

Middels KFZ-subsidie zijn er in 2014 en 2015 een zevental minimodules ontwikkeld. Het gaat om de modules: Psycho-educatie ADHD, Psycho-educatie Autisme, Psycho-educatie Antisociale persoonlijkheidsstoornis, Psycho-educatie Borderline persoonlijkheidsstoornis, Psycho-educatie Narcistische persoonlijkheidsstoornis, Psycho-educatie Depressie en Psycho-educatie PTSS (call 2014-28: e-Health psycho-educatie). Deze modules worden echter onvoldoende gebruikt. Ten eerste komt dit doordat vele instellingen vóór de coronacrisis weinig aandacht hadden voor e-Health. Daarnaast is Karify het enige platform waarop de modules vrij beschikbaar zijn. Verder worden er technische en inhoudelijke beperkingen ervaren. Om een beter beeld te krijgen over wat er nodig was om het gebruik van de minimodules te optimaliseren, heeft er een vooronderzoek plaatsgevonden. Dit vooronderzoek heeft geleid tot concrete verbetersuggesties en handvatten om alle zeven minimodules door te ontwikkelen.

Het doel van het project is het doorontwikkelen van de zeven KFZ-minimodules gericht op psycho-educatie voor de forensische doelgroep. Tijdens deze doorontwikkeling vormen de verbetersuggesties die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek dat de Waag in oktober 2021 heeft afgerond, de basis. Er wordt allereerst geregeld dat het product via Karify en Minddistrict (e-Health-platformen) gebruikt kan worden. Daarnaast worden inhoudelijke verbetersuggesties die uit het vooronderzoek naar voren zijn gekomen, gerealiseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen van de gebruikte e-Health-platformen. De verbeterde modules zullen daadwerkelijk worden uitgeprobeerd en van feedback worden voorzien door behandelaars en cliënten van verschillende instellingen. Gedurende dit project zal tijdens het aanbieden van de minimodules aandacht worden besteed aan de implementatie van de mini-modules en een implementatiemonitor worden ontwikkeld. 

Er zullen zeven minimodules opgeleverd worden die direct inzetbaar zijn voor alle forensische instellingen die werken met volwassen cliënten, indien zij Minddistrict of Karify gebruiken.

Uitvoerende partij

De Waag in samenwerking met Fivoor, GGZ Noord Holland Noord en Kairos.